Betjenter er allerede flyttet over til Politiets Utlendingsenhet (PU) for å registrere flyktninger, men det er et skrikende behov i PU for ytterligere 100 flere politibetjenter, og mange av dem vil komme fra Oslo-politiet.

Bekymret

Nå er Oslo politiforening bekymret over at avgivelsene fra Oslo politidistrikt til PU vil gå på bekostning av andre politioppgaver i byen, som annet arbeid med utlendings- og forvaltningsoppgaver, etterforskning og andre oppgaver.

– Flyktninger som ankommer og oppholder seg i de fire politidistriktene på Østlandet, Innlandet, Øst, Sør-Øst og Oslo, registreres ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Oslo politidistrikt bistår PU sammen med andre politidistrikt i denne situasjonen, sier leder Jan Eirik Thomassen ved Felles enhet for utlending og forvaltning til AO.

– Antall betjenter vil variere avhengig av behov, skriver han til Avisa Oslo.

Hans seksjon har allerede avgitt politibetjenter for å bistå PU med registrering.

Andre seksjoner har også fått beskjed om at de må planlegge for å avgi et stort antall politibetjenter fremover, får AO opplyst.

– Er det aktuelt med ansettelse av flere betjenter til arbeidet?

– Dette er en løpende vurdering i henhold til situasjonen, sier Jan Eirik Thommassen.

På limit

Politiforeningen frykter at avgivelsene til Politiets Utlendingsenhet vil vare lenge og at dette kan gå ut over polititjenesten i byen dersom stillingene ikke raskt erstattes med nyansettelser.

– Nå må det først tas stilling til hvilke oppgaver som ikke skal gjøres ved politidistriktet, sier leder av Oslo politiforening, Marius Bækkevar, til AO.

– Ukraina-situasjonen krever allerede nå et stort ressursbehov i Oslo, spesielt fra Ordensseksjonen med økt vakthold ved en rekke objekter, sier han.

– Vi er der at vi jobber på limit allerede, sier fagforeningslederen.

– Nå håper vi på bevilgninger umiddelbart for å erstatte politibetjentene som er avgitt. Politidistriktet har selv ikke midler til å erstatte politifolkene med nyansettelser, og det vil være behov for ekstrabevilgning. Denne situasjonen er ikke over i morgen, minner fagforeningslederen om.

Politidistriktet har foreløpig ikke fått signaler om det vil komme penger til å fylle hullene etter politifolkene som forsvinner, men både Politidirektoratet og Justisdepartementet arbeider intenst med å få kabalen til å gå opp.

Øst politidistrikt har allerede avgitt 20 politibetjenter til PU ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde.