Søndag forsøkte politiet et nytt avhør med siktede i saken, men han ville nok en gang ikke la seg avhøre. Årsaken er at han frykter at politiet skal manipulere videoopptak av intervjuet.

– Vi håper selvfølgelig at det skal kunne endre seg, sier politiadvokat Børge Enoksen under pressekonferansen.

Vil ikke imøtekomme dette

Han viser til at politiet ikke vil gjøre endringer i måten de vil avhøre den siktede 42-åringen.

– Det regelverket vårt sier om lyd og bide har sin bakgrunn i rettssikkerheten til siktede. At det ikke skal oppstå tvil hva sagt på et senere tidspunkt. Det er en rettighet vi holder så høyt at da har vi ikke noen forklaring per nå, svarer Enoksen til Avisa Oslo.

– Per nå ser det ikke ut som han har samarbeidet med andre om hendelsen, sa Enoksen videre.

Han understreker at det er tidlig i saken og fortsatt mye uavklart i en tidlig fase og at politiet ikke kan utelukke om siktede har fått hjelp.

Terrorsiktelsen er ikke svekket

– Han er siktet for terrorhandling og den siktelsen er ikke svekket ut fra etterforskningen så langt. Det er viktig å etterforske motivet for handlingen. En av hypotesene vi jobber med er hatkriminalitet. Vi har flere hypotese, det kan også være en kombinasjon av flere hypoteser, fortsetter politiadvokaten.

Han legger til at politiet også undersøker radikal islamisme, som PST tidligere har gått ut med.

– Vi har også et stort fokus på han psykiske helse, hans tilregnelighet. Han har per nå ikke ønsket å samarbeide med sakkyndige i den forbindelse. Vi har likevel iverksatt en prosess med å få oppnevnt rettspsykiatriske sakkyndige., forteller politiadvokaten.