Både GDPR og Forskrift om kameraovervåking i virksomhet gir offentlige og private aktører handlingsrom til å lagre videoopptak lengre enn 7 dager når dette er nødvendig for at politiet skal kunne bekjempe samfunnsskadelig aktivitet og ivareta tungtveiende samfunnshensyn.

Etterforskning av terrorsaken i Oslo natt til lørdag 25. juni ivaretar slike tungtveiende samfunnshensyn. På bakgrunn av dette oppfordrer Oslo politidistrikt offentlige og private aktører innenfor vedlagte markerte område til å lagre video-opptak i tidsrommet fra fredag 24.juni kl. 18:30 til lørdag 25.juni kl. 01:30.

Politiet ber om at opptaket lagres i 8 uker. Det melder politiet i en pressemelding.

– Spørsmål om lagringstid vil bli nærmere vurdert av Oslo politidistrikt og det vil bli anmodet om dialog og veiledning fra Datatilsynet. Det vil derfor komme mer informasjon om dette innen kort tid, står det skrevet.

Dersom det er tekniske utfordringer med å lagre video av den størrelse, er det ønskelig at et kortere tidsrom opp mot hendelsen natt til lørdag 25. juni lagres.

– Oslo politidistrikt ønsker ikke å kontaktes dersom du lagrer opptaket. Vi ønsker heller ikke å bli kontaktet dersom du ikke lykkes i å lagre opptaket. Dette skyldes at vi må bruke alle ressurser på etterforskningen av terrorsaken, skriver de.

Politiet vil selv kontakte den enkelte, dersom vi har behov for et lagret opptak innenfor et gitt område.