Fredag 14. august 2020 rundt kl. 18.00 ble politiet oppringt av en vitne som fortalte om et slagsmål ute på gata på Stovner, og at det var mye blod og behov for ambulanse. Da politiet og ambulansen kom til stedet møtte de fornærmede, en ung mann, som var blodig og forslått.

Han var først tilbakeholden med å motta helsehjelp og prate med politiet, men oppga etter hvert fornavnet på fire gutter fra Stovner som skal ha stått bak voldsutøvelsen.

De fire ungdommene, som da var mellom 17 og 19 år gamle, ble tiltalt for grov kroppskrenkelse da de skal ha dratt fornærmede inn i en bil hvor de slo han gjentatte ganger. Deretter skal han ha blitt dratt ut av bilen, slått og sparket gjentatte ganger i hodet og på kroppen, samt rispet han med kniv på halsen.

Det ble lagt vekt på at volden var grov da den skal ha skjedd uten foranledning, hadde karakter av overfall og begått i fellesskap.

Endret forklaring

De fire ungdommene har alle nektet straffskyld. To av dem ble også pågrepet samme kveld som volden skal ha funnet sted. I retten forklarte de alle fire at de hadde gjort andre ting den aktuelle kvelden, som å spille Fifa, spise middag og være med venner – helt til de ble stoppet av politiet ved Stovner senter den kvelden.

Fornærmede har på sin side i to avhør kort tid etter hendelsen i fjor sommer forklart på hvilken måte hver og en av de fire tiltalte hadde deltatt i volden. Men i retten ga den unge mannen derimot en helt annen forklaring.

Da saken gikk i Oslo tingrett i midten av september, sa fornærmede at han hele tiden hadde vært usikker på hvem som sto bak voldsutøvelsen da gjerningspersonene hadde hatt på seg maske/hette. Han sa videre at han ble presset av politiet til å oppgi noen navn, selv om han ikke ønsket dette.

Retten mente derimot at fornærmedes forklaring i retten fremsto som lite troverdig, usammenhengende og oppkonstruert, og skriver «mye kan tyde på at fornærmedes endrede forklaring skyldes at han – av årsaker som retten bare kan spekulere i – likevel ikke ønsker å få de tiltalte dømt for voldshendelsen».

Fremsto lite troverdig

Både aktor og forsvarerne la ned påstand om frifinnelse, noe som også ble beslutningen fra tingretten. I dommen heter det blant annet:

«Retten mener påtalemyndigheten ikke har ført tilstrekkelig bevis for de tiltaltes skyld i saken. Det er ingen øvrige bevis som knytter de tiltalte til voldshendelsen».

«Fornærmedes politiavhør bærer videre preg av en del motstridende opplysninger, og han fremsto i retten så litetroverdig – også på punkter som ikke direkte er knyttet til den endrede forklaringen – at retten ikke kan utelukke at fornærmede kan ha oppgitt feil navn til politiet».