De ble ansatt midlertidig da grensene ble stengt, og ble satt til kontrolloppgaver i Avsnitt for grensekontroll og kontrollavsnitt.

Lederen av Oslo politiforening, Kristin Aga, er svært kritisk til at flere av de midlertidige stillingene kan forsvinne etter nyttår.

Skal ansettes noen

– Vi har 29 midlertidige forsterkningsressurser i 100 prosent stilling til og med 31. desember. I tillegg har vi 20 politihøgskolestudenter som er ansatt for å jobbe helger ut året, får Avisa Oslo opplyst i Oslo-politiet.

– FUF (Felles enhet for utlending og forvaltning) er i en rekrutteringsprosess hvor det skal ansettes til ledige faste stillinger ved Avsnitt for grensekontroll og Kontrollavsnitt. Vi vil også benytte denne prosessen til å ansette åtte midlertidige forsterkningsressurser for en periode på seks måneder i 2022. Denne prosessen pågår nå og er ikke avsluttet, så vi kan ikke bekrefte utfallet av denne rekrutteringsprosessen, får AO opplyst fra FUF via kommunikasjonsenheten.

– Presset situasjon

– Vi ser jo at vi har behov for stillingene og midlene vi har fått tilført. Ting tar seg opp igjen i samfunnet. Det utfordrer politiet i Oslo på kapasitet. Med de nye reglene på omikron har vi til enhver tid medarbeidere som både er i karantene og syke, sier lederen av politiforeningen, Kristin Aga, til AO.

– Det er stillinger vi har behov for fordi vi står i en presset situasjon, og ikke minst for å opprettholde beredskapen, sier fagforeningslederen for den største fagforeningen i politiet.

Aga viser til at ting kan endre seg fort i tiden vi står i nå.

– Det så vi sist. De politiske føringene vi får fra Justisdepartementet kan endre seg over natten. Blir det endringer i kontroll på de som kommer med båter til Oslo, for eksempel. Da er det veldig uheldig at vi har mistet de midlertidige politistillingene. Da må vi bruke ordinære mannskap, som igjen går på bekostning av andre arbeidsoppgaver, sier hun.

En ukes varsel

Aga forteller at beslutninger fra politisk hold ofte kommer altfor kort tid i forveien.

– Vi har opplevd at våre nye kollegaer får vite at stillingen deres blir forlenget eller avsluttet bare én uke i forveien. Det er klart det er kjempetøft for dem som nettopp har kommet inn i politiet. De tar bare til takke med det de får. Det er ikke et slikt arbeidsliv vi ønsker oss, sier hun.