– Vi har sett at antall henvendelser til skolehelsetjenesten har økt under pandemien. Derfor går vi inn og styrker det psykiske helsetilbudet for barn og ungdom. Sammen med storsatsingen i revidert budsjett, skal Oslo bruke nesten 60 millioner mer på dette neste år – altså 10 millioner mer enn i det opprinnelige forslaget til budsjett, sier byrådsleder Raymond Johansen til Avisa Oslo.

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem regjeringens tilleggsnummer til Erna Solbergs foreslåtte statsbudsjett, ble det klart at Oslo får nær 250 millioner kroner ekstra i såkalt frie inntekter.

Disse er byrådsleder Raymond Johansen allerede i ferd med å bruke, og i morgen legger byrådet frem tilleggsinnstillingen til det foreslåtte Oslo-budsjettet for 2022.

– Vi legger frem en tilleggsinnstilling på bakgrunn av endringene fra regjeringen. Vi får mer penger til kommunen, og det er derfor vi bruker 10 millioner av disse på ekstra psykisk helse-tilbud for barn og unge.

Pengene skal gå til helsestasjoner for ungdom, samt å styrke skolehelsetjenesten.

– Enormt god investering

Johansen understreker viktigheten av å satse kraftigere på psykisk helse.

– Det handler om å få den hjelpen du trenger gjennom et lavterskeltilbud tidlig. Vi mener det er en enormt god investering også på sikt. Vi vet at psykiske helseplager er hovedårsaken til stadig flere unge uføre og en viktig årsak til frafall fra videregående skole.

Samtidig viser han til at det pågår en debatt om psykisk helse og sikkerhet, etter at en mann som var underlagt tvungent psykisk helsevern ble skutt og drept av politiet da han gikk til angrep med kniv på Bislett forrige uke.

– Der skal vi gjøre vårt – selv om ansvaret ikke ligger kun hos oss. Jo tidligere vi kan greie å bidra til å løse problemer, jo større er muligheten for å lykkes. Derfor er den innsatsen som nå legges ned viktig fremover for å skape en trygg og god by for alle.

Har lyttet til fagfolk

Johansen mener at tilbudene som allerede eksisterer er gode, men at det er viktig å utstyre disse med flere ressurser.

– Vi får tilbakemeldinger fra fagfolk og ungdommer som etterlyser et styrket tilbud. Det vi vet er at helsesykepleiere som jobber i bydelene og i skolehelsetjenesten har veldig god kontakt med barn og unge og oppleves som trygge. Terskelen for å få hjelp fra disse tjenestene bør derfor bli lavere.

Han tror ikke vi kjenner til de fulle skadevirkningene av pandemien ennå.

– Vi har vært gjennom en nedstenging vi ikke helt vet omfanget av. Vi er beredt på at vi skal stille opp så langt det lar seg gjøre, blant annet ved å gi barn og unge den hjelpen de har behov for. Ressurstilgangen i dag ikke er god nok, og derfor gjør vi noe med det.

Budsjettet skal behandles i bystyret 8. desember, og byrådet er avhengig av støtte fra samarbeidspartiet Rødt for å få flertall for budsjettet.