– Det har ikke vært enkel beslutning å ta, sier byråd Rina Mariann Hansen.

I dag, torsdag, startet byrådet behandlingen av hvordan reduksjonen av 52 institusjonsplasser i rusomsorgen skal skje. Behandlingen skjer som en del av Oslos omstilling av rusomsorg mellom 2021–2030.

– 20 av plassene skal reduseres i ideelle institusjoner, mens de resterende 30 plassene reduseres i kommunens egne institusjoner, opplyser Hansen.

Lav etterspørsel og dårlig bygg

Byrådet kom fram til at Fredensborg bosenter legges ned 1. januar 2022. Dette vedtas av byrådet neste uke.

– Etterspørselen etter plassene på Fredensborg bosenter har vært lav og bygningsmassen er så dårlig at man uansett måtte gjort noe med institusjonen. I tillegg har det vært mange HMS-avvik. Første halvår i fjor var det en veldig alvorlig hendelse på institusjonen som medførte fysiske og psykiske skader på ansatte, sier Hansen.

Hun opplyser at brukerne av Fredensborg bosenter maks bor der i 60 dager og at institusjonen etter hvert vil slutte å ta imot nye brukere. På denne måten er det ingen brukere som kommer til å miste tilbudet sitt. De vil heller bli fulgt opp andre steder i byen.

I dag jobber 33 ansatte på Fredensborg bosenter. Kommunen forsikrer om at de vil få muligheter for stillinger andre steder i kommunen Hansen opplyser at de ansatte har fått beskjed torsdag.

– Overtallighetsregelverket sørger for at de har en fortrinnsrett når de søker på andre stillinger, sier Hansen og legger til:

– De ansatte har kompetanse vi trenger andre steder i kommunen.

– Hvor mange ledige relevante stillinger har dere ute nå?

– Det vet jeg ikke.

Planlegger nedleggelse av flere plasser

De neste årene kommer flere institusjonsplasser til å legges ned.

– I perioden 2023 til 2026 skal vi redusere ytterligere 63 plasser, men vi har ikke diskutert hvilke ennå, sier Hansen.

Målet med byrådets russtrategi er å gi folk bolig i egne bydeler og lage lokale tilbud til brukerne.

– Vi har siden 2018 visst at vi omstiller rusomsorgen. Nå er vi i gang med å bygge gode tilbud og lokale væresteder, sier Hansen.