(Oslodebatten)

Etter 50 år i Sporveien som blant annet T-banefører, operativ leder for banene i Oslo vest, tillitsvalgt og vararepresentant i styret i Sporveien, er jeg overrasket over all feilinformasjon som preger debatten om Fornebubanen.

I debatten har det dukket opp en misforståelse: At byggingen av T-bane til Fornebu er nødvendig for å kunne tilby to avganger i kvarteret på Grorudbanen. Hva denne avhengigheten består i er vanskelig å se.

Det virker heller det som om noen vil dempe kritikken fra Oslo øst mot prioriteringen av Fornebubanen i Oslopakke 3.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Det er to andre faktorer som hindrer at tilbudet på Grorudbanen til Vestli blir utvidet: Innføring av nytt signalanlegg, og mangel på ledige togsett. Begge deler vil være på plass om forhåpentligvis ca. fem år.

20 nye togsett ligger klar for bestilling. I tillegg til Fornebubanen er disse ment å bedre tilbudet på dagens T-banelinjer. To avganger i kvarteret fra Vestli til sentrum og videre vestover står nok høyt på prioriteringslisten her.

Når nytt signalanlegg er på plass, vil kapasiteten på strekningen fra Tøyen til Majorstuen kunne økes til ni baner i kvarteret. I dag er kapasiteten åtte i hver retning. Av disse åtte fortsetter bare syv vestover, det siste vender på Stortinget.

Det er behov for også å kjøre det siste toget vestover. Mange fra Oslo vest tilbys i dag bare ståplasser her i rushtiden.

La dagens Majorstuen stasjon stå

Det vil heller ikke være nødvendig med en kostbar ombygging av Majorstuen stasjon. Dagens stasjon kan benyttes, og milliardbeløp kan frigjøres til andre viktige, kollektivtrafikktiltak.

Kostnadene til Fornebubanen er beregnet til inntil 26,4 milliarder kroner. Det inkluderer bare en enkel tilkobling til dagens stasjon på Majorstuen. Statens støtte er fastsatt og overskridelser er, i henhold til Byvekstavtalen, et lokalt ansvar - det vil si Oslo Kommune og Viken Fylkeskommune.

Det foreligger ingen kjent pris for en ombygging av Majorstuen, men staten har uttalt at de ikke vil bidra. Grunnforholdene er vanskelige. Ny fellestunnel vil få statlig støtte, men den støtten er utsatt til «etter 2035,» uttalte tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide før han fratrådte.

Slik jeg ser det er en skroting av Fornebubanen ikke et hinder for et bedre tilbud på Grorudbanen.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

Flere og flere på Fornebu innser vanviddet

Les også

På T-banen satt en ung mor som hadde det vondt

Les også

Vi må skru om mentaliteten vår til å tenke smått

Les også

Bilister er mønstertrafikanter. Det er jeg som er problemet