Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB vil Avisa Oslo dele ut 300.000 kroner til foreninger og organisasjoner i Oslo.

– Som en viktig samfunnsinstitusjon vil vi gjerne bidra til å skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker vi speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Magne Storedal i Avisa Oslo.

Ekstra meningsfylt

Avisa Oslo er eid av mediekonsernet Amedia som i kraft av svært gode resultater, besluttet å dele ut deler av overskuddet fra 2019 i 2020. Ordningen er videreført i år. Storedal er svært glad for at AO allerede i sitt første hele driftsår får være med på å dele ut penger andre aviser i Amedia-familien har tjent inn.

Pengestøtten fra Avisa Oslo inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

- Med den situasjonen vi har hatt det siste året, oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge. Gitt de store merbelastningene som denne sårbare gruppen nå lever under, tror vi at vår støtte vil oppleves som ekstra kjærkommen i år, sier Storedal.

I juryen fra AOs side sitter Storedal selv, nyhetsredaktør Hanne Taalesen, redaksjonssjef Rune Berhus og frontsjef Anita Bakk Henriksen. I tillegg er tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, hentet inn som eksternt jurymedlem.

– Jeg er veldig glad for å ha fått med Stang i juryen. Selv om Stang er høyremann, ble han oppfattet som hele Oslos ordfører da han besatte denne viktige posten. Med han i juryen tror jeg vi sikrer at pengene vil gå til de beste prosjektsøknadene, sier Storedal.

Søknadsfrist 4. mai

Han viser til pengedrysset er i samsvar med AO og Amedias hovedstrategi.

– Journalistikken og samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og dybdejournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge våre aviser sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Det er vi takknemlige for, sier Storedal

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen:

«Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal juryen finne fram til prosjekter som får støtte. Offentliggjøringen av hvilke prosjekter som får støtte, skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia.