Nedgangen i kollektivbruken har vedvart, selv om biltrafikken ser ut til å være tilbake som normalt, målt ut fra passeringstall i bomringene og Vegvesenets trafikktellinger, skriver Aftenposten.

Oslo-byrådet foreslår i neste års kommunebudsjett 135 millioner kroner ekstra for å opprettholde kollektivtilbudet i hovedstaden.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sier pengene settes av i en «overgangsperiode». Samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) understreker overfor avisen at det er viktig å gi Ruter forutsigbarhet.

– Vi ber også staten komme på banen fordi vi mener dette er et statlig ansvar, også etter at smitteverntiltakene er opphevet. Det er veldig uheldig og kan påvirke reisemønsteret om vi kutter før det har etablert seg en ny normal, sier Stav.

Byrådet skriver i budsjettforslaget at de vil gi Ruter minst seks måneder fra dagens reiseråd blir opphevet, slik at de kan kartlegge det nye normalnivået.

– Når vi har oversikt over varige endringer i reisevanene, må vi tilpasse rutetilbudet uansett om det er flere eller færre reisende – eller om det er like mange som før, men kanskje til andre tider og steder, sier Stav.