(Oslodebatten)

Sjefredaktør i Avisa Oslo, Magne Storedal, har 21. desember 2021 et debattinnlegg med overskriften «Uvaksinerte holder oss rett og slett som gisler».

Debatten rundt korona, tiltak og vaksinering er uten tvil blitt svært polarisert. At enkelte på nett uttrykker drøye ytringer i alle retninger er ikke et ukjent fenomen.

Men at en sjefredaktør i en relativt stor avis skal svinge storslegga så til de grader som Storedal gjør 21. desember 2021 er oppsiktsvekkende, men først og fremst veldig trist og ikke minst svært foruroligende.

Misvisende, polariserende og usant

Storedal uttaler blant annet at «overrepresentasjonen av uvaksinerte er enormt stor i Oslos sykehus» og «Den siste tida har minst halvparten av de som får intensivbehandling, vært uvaksinerte. Om anti-vaxxerne hadde latt seg vaksinere, hadde det selvfølgelig ikke vært sånn. Da hadde oppsvinget i antall syke, selvfølgelig vært langt mer håndterbart for sykehusene. Uvaksinerte holder oss rett og slett som gisler. Kostnadene de påfører fellesskapet ved å oppta svindyre intensivplasser, er heller ikke i synk med velferdssamfunnets grunnmur».

Dette er grovt misvisende, polariserende og direkte usant.

Når man så får satt noen tanker i hodene på flertallet så kan veien til katastrofe være kort.​

Storedal skriver selv at per 21. desember 2021 var drøyt 10 av intensivpasientene i Oslo uvaksinerte. 10 intensivpasienter i en by med nærmer 700.000 innbyggere er selvfølgelig ingen fare for verken kapasiteten eller økonomien i Oslos helsevesen.

Og joda, risikoen for alvorlig sykdom og død er mindre en periode etter at man er vaksinert, men vi vet også at vaksinerte blir smittet, smitter videre, blir syke og dør.

At mange uttaler at alt ble endret med Omikron vitner om dårlig hukommelse. Det samme ble sagt da Deltavarianten kom, da fikk vi høre at spillereglene var fullstendig endret. Men slik kommer det til å fortsette. Det er naivt å tro at vaksinering vil stoppe koronaen og det er naivt å tro at Omikron er den siste varianten vi får.

Les også

Viljen til å delta videre i dugnaden begynner å bli ekstremt svak

Når man sår såpass stor splid, er veien til katastrofe kort

Storedal nevner i sitt innlegg både Hitler og 1940. Vi er vel mange som har undret oss over hvordan jødeutryddelsen kunne oppstå og skje. Hvordan kunne så mange mennesker la seg lede og manipulere? Hvilke mekanismer ble satt i gang i så mange mennesker at en gruppe mennesker ble utpekt til folkefiender og en utryddelse ble løsningen?

Jo, det handler i første omgang om spissformuleringer og manipulerende uttalelser for å så splid og utpeke noen til syndebukker. Når man så får satt noen tanker i hodene på flertallet så kan veien til katastrofe være kort.

Koronapandemien vil blekne i forhold til hva slags utslag dette vil kunne gi hvis denne retorikken fortsetter.

Fra første stund under koronapandemien har vi sett dette, behovet for å plukke ut fiender av felleskapet. Det har vært pekt på hyttefolk, studenter, russ, utenlandske arbeidere, skiturister i Østerrike og et utall andre som truer fellesskapet og velferdssamfunnets grunnmur, for å bruke redaktør Storedals ord. Vi har hatt byggeplasser her i Norge hvor utenlandske arbeidere har måttet gå med egne vester slik at man skal se at de er nettopp utenlandske arbeidere! Vi snakker om 2021 og ikke 1940!

Og nå er det de som ikke tar vaksinen som er parasittene, de som bringer død og elendighet og som redaktør Storedal sier, holder oss alle som gisler.

Les også

Da voksenlivet sto på trappene, stengte Norge ned. Jeg er redd for skjebnene vi etterlater

De uvaksinerte består av alle typer mennesker

Og hvem er disse som ikke vaksinerer seg? De blir ofte omtalt som Trumptilhengere, høyreeksteme, koronafornektere, vaksinemotstandere, lavt utdannede og annet mindre flatterende.

Men det er alle typer mennesker blant de uvaksinerte, det er direktører, bønder, leger, forskere, lagerarbeidere, lærere, sykepleiere, arbeidsløse og studenter. Og de har alle sin egen grunn til hvorfor de avstår fra å ta vaksinen uten at de verken er egoistiske eller en fare for samfunnet, og de bør respekteres for sitt valg.

Redaktør Storedal aksepterer ikke dette, han avslutter derimot med å i ramme alvor mene at det bør utløse en kostnad å være uvaksinert!

Les også

Nå hersker den store korona-usikkerheten igjen

Hva med de som er avhengig av helsevesenet? Bør ikke de betale?

Og foruroligende nok så hører man at det angivelig i helsevesenet også er representanter med slike tanker, helsearbeidere som blir provosert av det legges inn uvaksinerte pasienter! Hvor langt anser Storedal og andre at vi skal følge den tanken og logikken? Hva med de som pådrar seg livsstilsykdommer og blir avhengig av helsevesenet, er det provoserende og bør ikke de betale?

At en sjefredaktør skal svinge storslegga så til de grader som Storedal gjør er oppsiktsvekkende, men først og fremst veldig trist og ikke minst svært foruroligende.

Bør ikke de som ikke trener og blir syke betale mer enn de som holder seg i form? Hva med røykere som selvforskyldt pådrar seg og til dels andre sykdom som felleskapet må bekoste behandlingen av? Hva med skiturister i fjellet som havner i ulykker som resulterer i at kostbart redningsmannskap og helsepersonell må rykke ut og risikere eget liv og helse, skal ikke de betale, det var da en unødvendig ting å dra til fjells på ski? Hva med bilister som bare ved å sette seg bak rattet risikerer å forårsake både død og alvorlig skade på både seg selv og andre?

Med nyttårsaften i friskt minne må man og spørre seg om det ikke er provoserende for enkelte i helsevesenet å motta de pasientene som fikk skader i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri, de bør vel også betale?

Les også

Sjuke og utslitte ansatte sleper seg på jobb. Når bryter dette sammen?

Koronapandemien vil blekne i forhold

Jeg nevnte det som skjedde i Tyskland før andre verdenskrig, og som jeg trodde vi hadde tatt lærdom av. Men i disse dager har vi igjen sett de sjokkerende bildene fra i fjor da Capitol Hill ble stormet nettopp på grunn av polariserende retorikk og behovet for å skape fiender av fellesskapet. I Frankrike har vi en president som har utpekt en del av egen befolkning som folkefiender, og som han har lovet å plage så lenge han kan!

Slike uttalelser fra ledere og redaktører er noe vi kan risikere å måtte betale svært dyrt for. Koronapandemien vil blekne i forhold til hva slags utslag dette vil kunne gi hvis denne retorikken fortsetter.

Jeg er selvfølgelig ikke så naiv at jeg tror at redaktøren i Avisa Oslo verken lar seg påvirke av meg, eller er avhengig av meg som abonnent. Men det blir umulig for meg å støtte en avis med en redaktør som fronter slike tanker og holdninger, jeg sier derfor herved opp mitt abonnement på Avisa Oslo.

Les også

Ved midnatt tikker meldingen fra min nye flørt inn, og jeg innser at romantikken er død

Les også

Stoltenberg skulle hatt selvinnsikt nok til ikke å søke

Les også

– Da blir det eksplosivt i familiene!