Listhaug er glad i å fremmedgjøre de som begår ungdomskriminalitet, men i realiteten er dette norske barn med samme behov som deg og meg. Hvor blir det da av løsningene?

Mange av ungdommene som havner på feil spor, har blitt oversett av familie, skole og venner gjennom hele sin oppvekst. De trenger å bli sett. De trenger å bli ivaretatt. Vi må hjelpe dem på veien.

Sylvi Listhaug:

Les også

Er macheter, skudd og ran svartmaling?

Noen er mer sårbare

Ungdomskriminalitet er et økende problem. I Oslo har det vært en økning i anmeldelser med 18 prosent sammenlignet med de tre siste årene før pandemien. Stadig flere og yngre gutter blir rekruttert inn i feil miljøer, uten at vi som samfunn klarer å snu den negative trenden.

Mange vil påstå at det ikke er samfunnets oppgave å ivareta disse guttene og sikre dem muligheter, men hvis ikke vi iverksetter tiltak blir ungdomskriminaliteten et samfunnsproblem som angår hele samfunnet, og ikke bare en guttegjeng.

Når Ali bor i en trang leilighet med fire andre søsken, har foreldre som ikke har tid til å se og ta vare på han fordi de jobber doble skift, så er han langt mer sårbar for å havne i kriminelle miljøer enn Ola eller Anders på vestkanten.

Når han blir kastet ut av hjemmet i ti-ellevetiden fordi småsøsknene må sove og må være ute i gatene, blir han automatisk mer sårbar for å bli rekruttert inn i kriminelle miljøer enn andre barn, som har egne soverom og et større hus. Alle mennesker ønsker å bli sett, og være til hjelp. Vi ønsker å bidra, og ønsker å være verdifulle. Vi vil alle utgjøre en forskjell.

Det er Listhaugs og mitt, og alle andre politikeres ansvar å skape en politikk som fanger opp de mest sårbare. Hvor vi har en skole med mer praktisk arbeid, slik at de som ikke klarer teoretisk skole også føler på mestring. Hvor vi har en skole som tilpasser seg individene, slik at de som er flinke i engelsk får mer utfordringer, og de som sliter med matte får mer oppfølging. Hvor man gir gratis fritidsaktiviteter til de som ikke kan betale selv. Hvor man starter allerede fra barnehagen med gratis kjernetid til de som trenger det mest, og gratis AKS til de familiene som ikke har god nok råd.

Alt dette vil Høyre gjøre. For det er politikernes ansvar å forebygge ungdomskriminaliteten lenge før enkelte ungdommer havner på feil spor.

Les også

Politimesteren: Vi trenger nye virkemidler for å hindre ungdomskrim

For jeg selv er fra Stovner. Jeg kjenner noen som havnet i feil miljø.

Det var ikke et aktivt valg hvor målet var å bli kriminell. De gjorde det fordi de aldri følte seg sett, men de kriminelle miljøene så potensialet i dem. Det er farlig.

For å bekjempe denne negative trenden må vi begynne allerede i barnehagen. Det må være mulig for barna som ikke kommer fra en familie med god råd, å ha muligheten til å ha samme start som alle andre barn. Og når skolen er over så har de mulighet til å dra på AKS - Aktivitetsskolen.

Det handler om å gi muligheter til alle, og å gi det samme grunnlaget for å lykkes. Enten det er å videreutvikle fotballtalentet, bli smartest i klassen, eller den med flest venner på skolen.

Politikernes oppgave er å lage en skole og et samfunn hvor ingen barn føler på et utenforskap.Hvis noen mener noe annet, er det et samfunnsproblem.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Vest i byen kan folk røyke cannabis i fred. På østkanten følger politiet med

Les også

«Ikke lyv og skap falske bilder i salgsprospektet»

Les også

Oslo trenger flere politifolk, men på rådhuset er det stille

Les også

Kjære St. Hanshaugen. Jeg håper vårt forhold ikke ender i tragedie