På fem måneder fikk mannen (40) utbetalt 73.000 kroner fra NAV. Men han hadde jobbet 422 timer som Uber-sjåfør

Familiefaren trengte penger, og meldte feil antall timer inn til NAV. Nå er han dømt.

DEL

På fredag i forrige uke ble en 40 år gammel familiefar på Holmlia dømt til 30 dagers fengsel for bedrageri av trygdeytelser.

Fra juli til desember 2015 sendte han elektroniske meldekort til NAV hvor han oppga at han hadde arbeidet 25 timer. Men i virkeligheten hadde han arbeidet 422 timer som sjåfør for Uber.

Tips i 2017

Opplysningene på meldekortene dannet grunnlaget for beregning og automatisk utbetaling av 73.456 kroner i dagpenger, noe han da ikke hadde krav på. I dommen kommer det også frem at siktede trengte penger.

Da mannen møtte i retten ga han en uforbeholden tilståelse. Han ble også dømt for å ha avgitt falsk forklaring og uriktig opplysning til offentlig myndighet.

Saken startet med at NAV Kontroll øst mottok tips om trygdesvindel 6. april 2017. De begjærte påtale først 4. juli 2019 til Oslo politidistrikt.

Henlagt og gjenopptatt

Etter at saken ble sendt til politiet ble den først henlagt, deretter gjenopptatt etter klage fra NAV Kontroll Øst. I mai 2020 besluttet statsadvokaten å omgjøre henleggelsen, men ble ikke sendt over til Oslo tingrett før i november 2020.

I dommen kommer det frem at politiet ikke har foretatt noen etterforskningsskritt utover et avhør av siktede i juli 2020. Retten påpeker at behandlingen fremstår som unødvendig treg, at siktede ikke kan lastes for dette og at han derfor får en noe mildere straff.

laster
Se kommentarer

Kommentarer til denne saken