Sensorovervåkingen av T-banesporet på Lambertseter stasjon skjer i forbindelse med at Obos skal bygge boligkomplekset Bølgelengden.

– Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien i en pressemelding.

– Svært nær banen

Bølgedalen er etkombinert nærings- og boligbygg med 61 leiligheter for eldre. Under bygget graves det ut for parkeringsanlegg i to kjelleretasjer.

Det skjer tett på stasjonen og T-banesporet.

I Sporveien er fagsjef Svein-Ole Sjøtun ansvarlig for spor og baneteknikk. De har stilt tydelige krav for å ivareta sikkerheten, står det i pressemeldingen:

– Utbyggingen er svært nær banen, og grunnforholdene er ikke de beste. Derfor ble det stilt krav om overvåkning. T-banen skal være trygg og trafikken skal ikke forstyrres av byggeaktiviteter, sier Sjøtun.

– Kontinuerlig overvåkning før utgraving av tomta gir gode bakgrunns- og referansedata for etablering av varslingsgrenser om noe skjer med sporet under arbeidet, sier operativ leder Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Målet er å ivareta sikkerheten for reisende, konstruksjoner og infrastruktur.

Riving og klargjøring av tomta startet i desember, og byggetiden er 22 måneder. Det betyr at bygget kan stå klart ved inngangen til 2025. Da får beboerne apotek, butikker og andre tilbud 100 meter fra utgangsdøra i bygget med næringslokaler på bakkeplan og parkering i kjelleren.

– Kontinuerlig og automatisk overvåkning med sensorer blir en ny erfaring for oss. Det etableres etter krav fra Sporveien, sier HMS/KS-leder Kjetil Rammen i Consto.

Om alarmen går

Sporveien setter strenge toleransekrav for jevnhet i spor, skinnene skal ligge mest mulig i plan. Det blir derfor etablert et alarmnivå for å fange opp mulig skjevhet i sporet.

– Passasjerer skal ikke føle seg sjøsyke. Samtidig skal vognene ikke kunne treffe perrongen, sier Sjøtun.

Alarm utløses om toleransekrav overskrides, og e-post og SMS sendes til Sporveien og entreprenøren.

– Går alarmen, vil Sporveien gjennomføre sikkerhetsvurderinger og vurdere behov for tiltak, sier Sjøtun.

Han ser på overvåkningen som en fordel også for entreprenøren:

– De varsles automatisk ved mulige indikasjoner på at noe kan være i ferd med å skje med byggegropen. Da må de utføre kontroller og kan sette inn tiltak tidlig. Tiltak tidlig er mindre forstyrrende og kostnadsdrivende i anleggsarbeidet, ved siden av økt trygghet for arbeiderne på byggeplassen.

Maren (21) ble stengt inne i egen leilighet i fem dager: – Man blir ordentlig lei seg

Gatene er stappfulle. Nærmeste kommunale ladepunkt er 700 meter unna: – Ikke holdbart