Gå til sidens hovedinnhold

Overraskende funn i snøen på Rådhusplassen

Et omfattende overvåkingsprogram viser at snøen på Rådhusplassen er mer forurenset enn forventet.

«Det var forventet at snø i boligområder skulle inneholde mindre forurensning enn snø langs veiene. Men at snøen på Rådhusplassen, med mest syklende og gående, skulle være så forurenset, var overraskende.»

Det skriver Oslo Havn i en pressemelding.

Oslo Havn hadde i fjor en midlertidig tillatelse fra Statsforvalteren til å tippe snø i sjøen, men det var satt krav til et omfattende overvåkingsprogram. Det er resultatene av dette programmet som viser at snøen inneholder forurensede partikler:

Overvåkningen og prøvetaking av snø fra Oslo havn i 2020/2021 viser at snøen inneholder betydelig mengder partikler, olje (PAH) og metaller (Cu, Zn, Ni, Cr, Hg, Pb, As, Cd).

Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som har utført overvåkningsprogrammet og sluttrapporten.

– Funnene er bekymringsfulle. Snøen er forurenset selv på Rådhusplassen med bare syklende og gående, men mest forurensning finnes i nærheten av veier med høy trafikk som E18 på Filipstad. Det kan tyde på at snøen forurenses av byluften før den lander på kaia, sier styreleder i Oslo Havn, Marthe Scharning Lund.

Resultatene fører til at Oslo Havn ikke lenger vil tippe snø i sjøen.


Skal bruke snølekter

«Havnestyret har nå bestemt at det ikke lenger skal tippes snø i sjøen og at Oslo Havn ikke skal søke om ny tillatelse fra Statsforvalteren. Dette for å hindre forurensning av fjorden», opplyser Oslo Havn.

De har tidligere brøytet og tippet snø utenfor kaikant så fort som mulig og senest innen 24 timer etter snøfall, opplyser de.

«I vintersesongen 2020/21 ble det tippet i underkant av 3 500 kubikkmeter snø i sjøen, samtidig ble 8 500 kubikkmeter snø levert til snølekteren. Snø fra Havneveien og områder med høy trafikk ble levert til snølekteren. Ingen turbiditet ble registret under tippingen. Det betyr at snøtipping ikke virvler opp eventuelt forurenset sjøbunn.»

1. november ble resultatene presentert for kommunens etater i den interkommunale samarbeidsgruppen, Vannområde Oslo som jobber for å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden.

– Bidraget til forurensningen av snøen i havna må sees i forhold til urban luftforurensning fra byen og ikke bare lokalt bidrag fra aktiviteten i havneområdet. Hvis myndighetene ønsker å følge opp utfordringene med konsentrasjon av miljøgifter i snø, er det behov for en veileder som beskriver prøvetaking og etablere grenser for klassifisering av forurensning i snø. Videre er det viktig å se på de øvrige kildene som bidrar til forurensning. Viktig tilførsel av miljøgifter til Oslofjorden er fra overvann og regnvann. Dette foregår gjennom hele året og ikke bare når det snør, sier Ingvild Størdal, seniorrådgiver i NGI.

I stedet for tipping skal snø fra havna i stedet leveres til snølekteren på Grønlikaia. Samtidig er Oslo Havn bekymret for byens kapasitet ved store snøfall, skriver de.

– Oslo har dårlig kapasitet ved store snøfall

«Oslo Havn foretok i høst en storrengjøring før vintersesongen. Resultatene fra snøovervåkningen viser at hvis vi fjerner partiklene på kaia, fjernes også mye av forurensningen før den havner i sjøen», står det i pressemeldingen.

– Oslo Havn samarbeider med byen og vil bidra til å finne bedre og bærekraftig snøberedskap ved store snøfall. Vi vil gå i dialog med blant andre Statsforvalteren om mulige beredskapsløsninger, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn.

Hun påpeker at Oslo by er for dårlig forberedt på mye snø, og at snølekteren ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta imot havna og byens snø ved stort snøfall.

Totalt skal 600 000 kubikkmeter med havneområder brøytes for snø. Ansvaret fordeles mellom Oslo Havn og deres kunder.

«Bymiljøetaten har førsteretten på bruk av snølekteren til snøen fra byens gater. Kommer det en halvmeter snø, trenger havna alene mer enn halvparten av snølekterens totale sesongkapasitet på 500 000 kubikkmeter», informerer Oslo Havn.

Kommentarer til denne saken