Det opplyser Anne Maagaard, avdelingsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på OUS.

Avisa Oslo har stilt sykehusene i Oslo spørsmål om sykdomsforløpet for innlagte pasienter med omikron-viruset utarter seg annerledes, enn tidligere pasienter med andre covid-varianter:

– Vi ser flere med hodepine og uttalt slapphet, ikke så mye dype luftveisplager, men mer forkjølelse, sier Maagaard.

Ikke hovedårsaken blant flere

Maagaard fortsetter:

– Og vi ser noen som har en bakterieinfeksjon oppå virusinfeksjonen. Da kan de bli ganske dårlige av for eksempel en bakteriell lungebetennelse.

Maagaard poengterer at et er «mange som legges inn på grunn av forverrelse av en annen sykdom de har, og ikke isolert sett på grunn av covid».

– Litt over halvparten av pasientene som er innlagt i OUS nå er innlagt med covid og ikke grunnet covid. Det vil si at de er innlagt med en helt annen hoveddiagnose, men har en mer eller mindre tilfeldig påvist covid «på toppen». Dette er vel den største utfordringen nå og den er spredd på alle avdelinger. I tillegg er sykefraværet høyt.

– Vil dette si litt over halvparten av alle innlagte pasienter ved OUS, eller litt over halvparten av pasientene innlagt med korona?

– Litt over halvparten av pasientene som er innlagt med covid, selv om de altså har covid som en bidiagnose. Disse ligger da på den avdelingen de bør ligge på i forhold til hovedtilstanden sin, svarer Maagaard.

44 innlagt mandag

Mandag hadde OUS 44 innlagte pasienter med covid-19. Av disse lå åtte av pasientene med påvist korona på intensivavdeling, hvorav seks fikk respiratorbehandling.

– Tallet viser pasienter som er innlagt på grunn av, eller behandles for, covid-19. Tallet inkluderer ikke pasienter som er innlagt av andre årsaker, som tester positivt på covid-19 før/under innleggelse og som ikke behandles for covid-19, presiserer sykehuset på sine nettsider.

Få har utviklet alvorlig sykdom

Overlege og spesialist i infeksjonsmedisin, Thomas Schwartz på Klinikk for medisin ved Diakonhjemmet sykehus, sier til AO at de antar omikron-varianten har vært den dominerende formen av koronaviruset den siste måneden.

– Erfaringene ved vår korona-sengepost stemmer godt overens med det som har vært mye fremme i media: Antall pasienter har vært ganske likt som i store deler av høsthalvåret, med mellom 8 og 15 inneliggende pasienter med covid-19, sier Schwartz og fortsetter:

– Pasientene er nå mindre syke og kan ofte skrives ut etter noen få dager. En del har trengt oksygentilført luft for å puste, men i mindre grad enn tidligere. Få har utviklet alvorlig sykdom. Kun noen helt få pasienter har vært i respirator ved intensivavdelingen. Disse har hatt alvorlige underliggende sykdommer og har i tillegg vært uvaksinerte.

Videre sier Schwartz at mange pasienter nå blir innlagt med kroniske sykdommer som hjerte-, lunge- og kreftsykdommer eller kirurgiske tilstander som lårhalsbrudd, og får koronavirus påvist ved prøvetaking ved innleggelse.

– Man kan si at disse pasientene blir innlagt med og ikke av covid-19, og er lite preget av infeksjonen. Mange av disse er vaksinert med tre doser og mange er eldre enn 80 år.

Lovisenberg sykehus har hittil ikke besvart AOs henvendelse.