Men særlig én ting har endret seg: Det har blitt mindre plass til lek, rekreasjon og opphold. Over 60 prosent av er dedikert til bilen. Hva skjedde med torglivet? Her har Damplassen et stort potensial.

Hva kan gi torget mer liv?

I et åpent beboer- og folkemøte i november boblet det av idéer som kan gi torget mer liv: flere sittegrupper, bredere fortau for utstilling av varer, petanque-bane utenfor seniorsenteret, aktiviteter for unge, bedre belysning og frodigere beplanting.

Det lokale næringslivet spiller en viktig og historisk rolle i Ullevål Hageby og hører hjemme på Damplassen. Det skaper tilhørighet og trivsel, reduserer transportbehov og gjør hverdagslivet enklere.

Torglivet tåler bil. Parkeringsplassene som er igjen på torget og rundt må forbeholdes handlende i butikkenes åpningstid. Vi vet blant annet fra den nært beslektede suksesshistorien Thorbjørn Egners Plass på Kampen, at redusert trafikk kan gi god butikk. Ved regulering kan det tilrettelegges for korttidsparkeringsplasser utenfor butikkene som kan frigjøres til offentlig bruk etter butikkenes åpningstid og ved spesielle arrangementer.

På den måten mener vi at vi kan tiltrekke oss flere myke tilreisende, og kompensere for et redusert antall parkeringsplasser.

Smartere bilbruk i en bedre by

Forflytning i Oslo skal i økende grad skje kollektivt, til fots eller med sykkel. Bilen kommer allikevel til å utøve en viktig funksjon for mange av oss - ofte eller en gang iblant. En måte å dekke vårt varierte bilbehov, samtidig som vi åpner for mer byliv, er å kartlegge hva beboere i et avgrenset område - for eksempel hagebyen - trenger av bil.

Hva slags type biler trenger vi? Hvor ofte? Bildelingstilbyderne Otto og Bilkollektivet anslår, basert på tall fra Transportøkonomisk institutt, at det daglige bilbehovet i hagebyen kan dekkes av en tidel av dagens bilpark. Altså 53 biler, fremfor dagens 523.

I utfartshelger og ferier er situasjonen imidlertid en annen. For å imøtekomme gleden over å dra på tur, må vi legge bedre til rette for kollektive reisevaner, men også se på tilgang til flere biler. Kanskje noen av bilene som brukes mer unntaksvis kan få ha fast plass noe lenger unna? I dette tilfellet er det eksempelvis arealer på Ullevål Stadion som kan tenkes å ivareta en slik fleksibilitet.

Levende Damplass

I en tid der felles mål for bærekraft står og faller på globalt samarbeid, er det dessuten spennende å søke svar på internasjonale problemstillinger lokalt. Tilgjengelige og levende nabolag med helhetlige mobilitetsløsninger, er noe lokalbefolkning kan nyte godt av, og som samfunn rundt oss kan la seg inspirere av.

Vi ser frem til videre samtaler med beboere og lokalt næringsliv, lokalpolitikere, mobilitetstilbydere og kommune for et mer levende bytorg på Damplassen - med god mobilitet til alle. Vi lover å lytte, og å jobbe videre med saken politisk.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

I fritt fall fra Frognerseteren og inn i Oslos mørke netter

Les også

Disse områdene i Oslo gjør folk lykkeligst

Les også

Stygge steinørkener? Inntrykket må nyanseres

Les også

Billigere billettpriser er ikke noe MDG bestemmer over alene