Det kommer frem i et allmøte tirsdag morgen.

Alle avdelinger og klinikker ved Oslo universitetssykehus (OUS) er pålagt å omstille seg for å kutte i utgifter og spare større summer dette året. OUS har varslet at de må kutte over 440 årsverk. Ifølge NRK skal Kvinneklinikken redusere med 30 årsverk.

I tirsdagens sykehustale varsler Helseministeren strammere økonomi og mindre penger å rutte med i år. I talen slår Ingvild Kjerkol fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger.

Større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes, og hun ber sykehusene om å vurdere utfasing av enkelte behandlingstilbud.

OUS uttaler selv at reduksjonen i fødselstilbud reflekterer nedgangen i antall fødsler ved sykehuset. Les svaret deres lenger ned i saken.

Frykter for ABC-enheten

Dette er bakgrunnen, når lederne ved Kvinneklinikken og Fødeavdelingen tirsdag la frem for de ansatte at de må stenge to til fire fødestuer snarest.

Avisa Oslo har bedt OUS om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

Varselet fra ledelsen har fått flere til å reagere. Det blir ikke sagt hvilke fødestuer dette vil ramme, det skal avgjøres neste uke. Jordmødrene Avisa Oslo har snakket med, frykter likevel at dette er kroken på døra for ABC-avdelingen. Det har blitt gjort flere kutt i tilbudet det siste året.

– Jeg tror dette vil ramme ABC, konstaterer fagjordmor ved ABC-enheten Elisabeth Grimsrud og utdyper:

– Hvis de stenger ABC, så vil det innebære stengning av tre fødestuer. Dermed har Kvinneklinikken «løst problemet» ved å stenge. For å rekke å spare inn penger 2023, så må det settes i verk ganske raskt og ved å stenge ABC kan de omdisponere personale, sier Grimsrud.

Hun presiserer at det aldri ble sagt at det er ABC som vil rammes. Grimsrud spurte lederne på Teams-møtet om dette, men fikk ikke svar.

Har varslet omstillinger

Avisa Oslo har snakket med flere jordmødre, som allerede før møtet var bekymret. I innkallingen kom det frem at de ansatte kan forvente endringer fremover:

«Alle avdelinger og klinikker har mottatt pålegg om omstillingsarbeid som vil berøre vår drift.», sto det. Det ble deretter vist til Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS sin jule – og nyttårshilsen. Da sa han følgende:

«2023 blir et krevende år hvor vi må gjøre betydelige endringer i sykehuset. Vi er i gang med en omstilling av sykehuset hvor målet er å få mer ut av pengene vi får tildelt. (...) God kvalitet, pasientsikkerhet og forsvarlighet skal sikres. Men alt blir ikke som før. Vi må prioritere de oppgavene vi mener er de viktigste og organisere oss bedre og mer effektivt».

Direktøren har tidligere svart Avisa Oslo om ABC-enheten fremtid. Det kan du lese her.

Færre fødsler

I allmøtet vises det til at Kvinneklinikken har fått spørsmål om hvordan de kan redusere antall fødestuer. Det vises både til behov for å kutte, samt en forventet reduksjon i antall fødsler.

Videre la klinikklederne frem at Fødeavdelingen vil tilpasse driften ved å stenge 2–4 fødestuer «snarest».

– Fødeavdelingene ved OUS hadde samlet 9.405 fødsler i 2021, mot 8.273 fødsler i 2022. Dette er en betydelig nedgang og det er avgjørende for oss å bruke våre fagfolk på den beste måten for alle fødekvinner, deres partner og den nyfødte, sier Marit Lieng, leder av Kvinneklinikken ved OUS.

– Drift ved flere fødestuer enn antall fødsler tilsier, er verken god bruk av nøkkelkompetanse i avdelingen eller fornuftig bruk av de økonomiske ressursene som stilles til disposisjon for vår virksomhet. Oslo universitetssykehus har totalt 20 fødestuer. Når vi nå planlegger å stenge to til fire fødestuer reflekterer det nedgangen i antall fødsler.

Videre peker hun på at er gjennomført tre ulike risiko- og sårhetsanalyser vedrørende alternative stengninger av fødestuer. Hvilke fødestuer som skal stenges er ikke besluttet.

– Fødeavdelingen ved OUS tilbyr differensiert fødselsomsorg på alle fødeenheter både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Målet vårt er at alle fødekvinner skal få et tilrettelagt tilbud basert på egne ønsker og medisinske behov. Det er jordmormangel ved OUS og vi ønsker å aktivt rekruttere, men har også fokus på å bevare de jordmødre som allerede jobber hos oss, avslutter Lieng.

Etter møtet har Grimsrud snakket med både tillitsvalgt og flere kollegaer:

– Vi sitter med en følelse av at dette er kroken på døra for ABC. Særlig når de sier gjentatte ganger disse tiltakene må innføres så fort som mulig.

Vil tilpasse driften

I møtet ble det vektlagt at fødselstallene ved OUS er synkende og at drift og bemanning må tilpasses aktiviteten.

Samtidig er har sykehuset selv bekreftet at de opplever stor jordmormangel.

Tirsdag varsles det likevel at de skal kutte over 440 årsverk. Blant annet 80 årsverk i klinikk for psykisk helse og avhengighet, og 30 årsverk i kvinneklinikken.

At det varsles reduksjon i bemanningskostnader ved OUS, får Grimsrud til å stille spørsmål om hva som tenkes for fødeavdelingen. Hun peker på en rekke medieoppslag og viser til egen erfaring.

– Det er lite som tyder på at Ullevål, hvor jeg jobber, er overbemannet. Tvert imot. Men det som kom frem i møtet, gjør ikke at vi føler oss trygge på om alle stillingene som mangler vil fylles.

Grimsrud presiserer at det er ingen av hennes kollegaer som vil miste jobben, da OUS i dag mangler rundt 50 jordmorårsverk. I tråd med føringene fra helseministeren vil kuttene primært tas ved å kutte i vikarer og overtid.

Det er allerede flere jordmødre som har sagt opp jobben ved fødeavdelingen ved OUS som følge av uroen den siste tiden. Til Avisa Oslo uttalte en av dem at «OUS presser ut sine egne jordmødre».

Viseadministrerende direktør Morten Reymert skriver i en mail:

– I desember 2022 erkjente styret ved Oslo universitetssykehus at sykehuset har behov for bemanningstilpassing. I samme møte ba styret administrerende direktør planlegge omstillingstiltak som sikrer at driften i 2023 kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene.

Han presiserer at det er tatt utgangspunkt i et samla effektiviseringskrav på 3 prosent.

– Illevarslende

Venstres Marit Vea er blant lokalpolitikerne som har gått hardt ut mot kuttene i fødselsomsorgen ved OUS.

Hun har allerede lagt frem et forslag på Stortinget om at ABC-tilbudet i Oslo skal beholdes som et helårig tilbud, og krever at regjeringen legger frem en plan for å løse den akutte mangelen på jordmødre. Hun reagerer kraftig etter allmøtet tirsdag:

– Dette høres illevarslende ut og er vanskelig å se som noe annet en ytterligere svekkelse av fødselstilbudet i Oslo, sier Vea og legger til:

– Selv om det ikke er sagt, så tror vi dette vil ramme ABC. Dette sykehuset har ikke løftet en finger for å redde ABC.

Hun reagerer også kraftig på signalene om at det skal kuttes i bemanningen ved sykehusets som helhet.

– Jeg klarer ikke å forstå at man skal kutte for å spare penger, samtidig som man har store bemanningsutfordringer ved fødeavdelingene. Det siste fødselsavdelingene ved OUS trenger er enda strammere rammer.

– Hvordan skal det å kutte to til fire fødestuer i Oslo ikke svekke fødetilbudet? Det er en tragedie for Oslo, og for fødselsomsorgen i Norge om dette er spikeren i kista for ABC, avslutter hun.

LES OGSÅ: Læreren påpekte problemet med overfylte klasserom ved skolen. Så kom advarselen