I dag har Oslo universitetssykehus (OUS) ikke lovhjemmel til å spørre ansatte om de er vaksinert eller ikke.

Pressevakt Anders Bayer ved OUS opplyste tidligere i uken til AO at sykehuset vet hvor mange som er vaksinert gjennom sitt eget vaksinasjonsopplegg på sykehuset. Men ansatte som ikke fikk tilbud gjennom foretaket kan altså ikke OUS føre oversikt over.

Mandag 20. desember forventer imidlertid Oslo universitetssykehus å gjøre vedtak om at ledere skal kunne risikovurdere ansatte som arbeider med særlig sårbare pasientgrupper med henhold til å be om vaksinasjonsstatus, bekrefter Bayer til AO torsdag.

– Dette gjøres i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet og i samarbeid med våre tillitsvalgte, sier Bayer og legger til:

– Eventuelt uvaksinerte i denne gruppen skal deretter testes to ganger i uken, også i tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet. Ansatte som ikke ønsker å oppgi egen status skal i denne sammenheng ansees som uvaksinerte.

Mener Oslo-sykehus bør legge seg på samme linje

Fylkesleder Bård Eirik Ruud i Norsk Sykepleierforbund Oslo sier han synes det høres ut som en riktig vurdering.

– Det er viktig at dette er gjort i samarbeid med de tillitsvalgte, understreker han til AO.

På spørsmål om han mener flere Oslo-sykehus burde følge etter, svarer Ruud:

– Jeg tenker det er naturlig at de andre sykehusene i Oslo legger seg på samme linje. Forøvrig vil jeg understreke at det er viktig at vi som kan må vaksinere oss for å sikre flokkimmunitet for de få som ikke kan vaksinerer seg, eller ikke har full effekt av vaksinen.

Leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen sier hun deler fylkeslederens oppfatning.