At planen skrotes kom fram i et møte mellom ledelsen og ansatte på torsdag.

– Den opprinnelige sommerplanen 2023 for torakskirurgisk virksomhet i OUS lar seg ikke gjennomføre, fordi forutsetningene har endret seg på grunn av egenoppsigelser og sykefravær. Vi må derfor endre planen for å sikre pasientsikkerheten, sier leder Bjørn Bendz ved Hjerte-lunge-karklinikken til Dagens Medisin.

En stor andel sykepleiere ved torakskirurgisk-avdelingen har sagt opp jobbene sine i protest i forbindelse med en turnusendring som ville føre til større arbeidsbelastning, arbeid på naboavdelinger og sommerstenging av avdelingen.

Avdelingen har et nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i hjerte, lunge og sentrale blodårer.

– Håper at alle kommer tilbake

Det er ikke avklart hva som blir den nye planen for sommeren. Bendz kan ikke svare konkret på hva slags endringer de vil legge på bordet for de ansatte.

På spørsmål fra Dagens Medisin om ledelsen tror noen sykepleiere ombestemmer seg og blir værende, svarer Bendz:

– Det vet jeg ikke, men det håper vi på. Vi håper at alle som har sagt opp kommer tilbake og hjelper oss å behandle pasientene. Det har jeg sagt hele tiden.

Etterlyser informasjon og involvering

Intensivsykepleier og tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, Stine Molvær Nesseth svarer slik på spørsmål om hvorvidt denne utviklingen kan bety at ansatte ombestemmer seg om oppsigelsen:

– Det tror jeg ikke. Det var heller ikke noe som ble tatt opp i møtet. Jeg vet at noen av de åtte som er igjen også leter etter å kunne jobbe andre steder.