– Det er trangt, sier Kaski.

SVs finanspolitiske talsperson trenger seg inn blant syklister, barnevogner og pendlere inne på linje 5 mot Vestli. Linja er særlig populær i rushtid, men går bare hvert 15. minutt og det er dårlige utsikter for forandring før ny T-banetunnel og nytt signalanlegg er på plass.

Majorstua stasjon er lagt på is grunnet dårlig økonomi i Oslopakke 3. Dermed får ikke Fornebubanen den samme effekten for Groruddalen som man hadde håpet på. Planene for en ny stasjon innebærer å øke antall spor til fire, som vil gi en mer effektiv avvikling.

– Synes du det er synd at Majorstua stasjon ikke ble finansiert i Oslopakke 3?

– Ja. Vi ønsket oss desperat den lille muligheten for hyppigere avganger. Men jeg forstår at det måtte gjøres en prioritering når staten både presser gjennom E18 og sier at vi ikke kommer med mer penger til kollektiv, svarer Kaski om prioriteringen byrådet i Oslo, som blant annet består av SV, står bak.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Sporveien, som ikke ønsker å kommentere konkrete konsekvenser av at Majorstuen stasjon legges på is.

– Det er foreløpig for tidlig å være konkret rundt mulige løsninger, men det er fullt mulig å koble Fornebubanen sammen med dagens T-banesystem uten den opprinnelig planlagte stasjonsløsningen. Nå må vi bruke litt tid på å sette oss inn i den nye situasjonen og avvente endelige politiske beslutninger, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, til AO.

Mener vestkanten vinner fram

Samtidig er det ingen mangel på prosjekter som mangler finansiering fra fylke og stat.

Det er ikke satt av penger til noe miljølokk på Furuset. Det samme gjelder andre Oslo øst-prosjekter som trikk til Tonsenhagen og Linderud, Fossumdiagonalen og Manglerud-tunnelen, som byrådet ikke ønsker.

Parallelt prioriteres nye E18 Vestkorridoren til 60 milliarder i Nasjonal Transportplan, mens Oslos bystyre og Vikens fylkesting kan velge å finansiere Fornebubanen med en anslått prislapp på maksimalt 26,4 milliarder kroner. Felles for begge disse prosjektene er at de ligger i vest.

– Vestkanten har hatt større ressurser til å mobilisere og kjempe gjennom sine prosjekter. Men de har også stått mer samlet. I Groruddalen og Oslo øst har folk jobbet for mange forskjellige prosjekter over tid. Jeg tror vi må tørre å prioritere noen og jobbe mer sammen om enkelttiltak enn det vi har gjort, sier Kaski til Avisa Oslo.

– Er det de med høyest utdanning og mest penger som får viljen sin?

– Slik vet vi det er. Ressurser avgjør hvor mye politisk gjennomslag en får. Derfor er det viktig at Groruddalen har flere politikere i bystyret, byrådet og på Stortinget. Men når en ser på nasjonale prioriteringer ... Det sitter ingen fra Oslo i Stortingets transportkomité. Og fylkespolitikere fra andre fylker er flinkere til å lobbe for sine prosjekter. Så vi i Oslo må samles mer for å få gjennom våre prosjekter, mener SV-eren.

– Hvilket ansvar har SVs politikere i bystyret, Vikens fylkesting og på Stortinget for utviklingen?

– SV har løftet kollektivprosjektene i øst i hver eneste runde på rådhuset og Stortinget. Trikk over Tonsenhagen, Ahus-banen og ny T-banetunnel har vært blant våre viktigste kampsaker hvert år. Så er ikke vi i SV forhandlingspart i Oslopakke 3. Det har noe å si, svarer Kaski.

Ber om trikk i Groruddalen

I Oslo rapporterer Ruter med rundt 20 prosents passasjerbortfall de siste åtte ukene sammenlignet med før pandemien.

Samtidig viser Ruters tall at folk i Oslos nordøstlige og sørlige deler i større grad har kommet tilbake til kollektivtransporten. Disse områdene ligger 5 til 10 prosent nærmere 2019-tall enn Oslo vest og indre by.

– Det skyldes antakelig at bydelene i sør og nordøst i mindre grad har mulighet til hjemmekontor. Vest har stor grad av hjemmekontor og elbil, og indre by blir rammet av alle pandemitrendene på en gang, svarte Ruter Avisa Oslo i forrige uke.

Under høstens valgkamp løftet Kaski selv særlig fram trikk til Tonsenhagen og Linderud. Det samme gjør hun nå.

Slik SV-eren ser det, kan en slik linje både avlaste T-banen, ta trafikk vekk fra veiene og sikre god tilgjengelighet for befolkningsvekst på Vollebekk og Risløkka. Statens vegvesen frykter imidlertid dårlig fremkommelighet for buss gjennom Sinsenkrysset, som følge av trikkelinja Kaski ønsker seg.

– Det må vi bare løse, mener imidlertid stortingspolitikeren om prosjektet hun anser som «gryteklart».

Ruter anbefaler imidlertid en trinnvis utbygging av trikkelinjen. I første omgang til Bjerke.

Regjeringen skal spare penger

Kaski ønsker seg også bedre forbindelse til Ahus, som både fungerer som sykehus og arbeidsplass for mange groruddøler. Det koster penger – i likhet med andre kollektiv- og samferdselsprosjekter i Oslo øst. Og regjeringen har varslet at det er magre tider i vente på samferdselshorisonten.

Økte prosjektpriser og økte statlige kostnader i forbindelse med pandemi, beredskap og flyktningkrise.

Det er bakgrunnen for at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overfor Adresseavisen varslet en gjennomgang av statlig støttede samferdselsprosjekter. Noen må skyves på, andre blir det kanskje ikke noe av.

Kaski argumenterer på sin side knallhardt for en større satsing på kollektiv i Oslo.

– Kostnadene øker, men vi bruker mye penger på samferdselsprosjekter i det landet her. I Oslo er det helt åpenbart veldig mange mennesker som er avhengige av nye kollektivprosjekter. Likevel er Oslo lite omtalt i NTP, der du finner veistubber som langt færre bruker enn kollektivprosjekter til nytte for mange titalls tusen mennesker.

Varsler E18-press på regjeringen

Et prosjekt regjeringen overfor Avisa Oslo har lovet å gjennomføre, er den allerede påbegynte E18 Vestkorridoren.

– Vi stopper ikke igangsatte prosjekter, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i forrige uke.

Han sa også at regjeringen kommer til å gjennomgå hvilke prosjekter som skal vrakes i budsjettprosessen.

Siden Ap og Sp utgjør en mindretallsregjering, er de avhengig av støtte fra andre partier. SV var budsjettpartner i fjor. Partiets finanspolitiker og forhandler Kaski er tydelig på at de vil kutte i motorveiprosjekter.

– E18 kan nedskaleres. Det samme gjelder prosjekter på Vestlandet. Det vil i seg selv spare enorme penger, som kan omprioriteres til kollektivinvesteringer. Da vil det være viktig å øke statens bidrag på kollektivinvesteringer. Det vil SV jobbe beinhardt for, sier Kaski til Avisa Oslo.

SV-eren vil også legge press på regjeringen i håp om å få til en høyere statlig andel i finansieringen av prosjekter som Fornebubanen. Håpet er at dette vil styrke Oslopakke 3, der mange prosjekter mangler finansiering.

– Det er så mye folk, så dyre prosjekter og det er helt illusorisk at Oslo og Viken selv skal klare å dekke dette, heller ikke gjennom bompenger, sier Kaski i kjølvannet av at Oslo og Viken ble enig om å øke snittprisen i bomringen med 40 prosent.

– Hvilket signal kunne regjeringen ha sendt om de eksempelvis hadde satt av midler til konkrete saker i Oslo øst?

– Denne regjeringen trenger noen positive saker i Groruddalen. Denne dalen er opptatt av samferdsel. Det er en stor sak hver valgkamp, så det vil utvilsomt merkes, sier SVsfinanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.