– Hvis regjeringen mener vi skal gå tilbake til ordningen med lokale forskrifter, er det viktig at vi samordner oss, slik at reglene blir enkle, forståelige og så samstemte som mulig i regionen vår, sier Lillestrøms ordfører Jørgen Vik (Ap).

Avisa Oslo ringer Vik fire dager før regjeringen har lovet endringer i de nasjonale koronatiltakene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har overfor Dagbladet tatt til orde for lokal kontroll over skjenkestansen, og i Oslo jobber byrådet med å utarbeide en egen lokal koronaforskrift ment for å iverksettes hvis de får kontrollen.

Nøyaktig hvilke tiltak dette blir, vil ikke byrådet kommentere før de vet mer om hva regjeringen planlegger.

Vil unngå tidligere feil

Lokal kontroll kan gi gi ulike regler. Tidligere har forskjeller i tiltaksnivå gitt utslag som Oslo-folk i Bærums polkøer. Noen reiste til og med til Drammen, mens treningssentre i Nesodden valgte å stenge dørene for nye medlemmer fra hovedstaden.

Gitt at lokale koronaforskrifter igjen blir gjeldende, understreker Lillestrøms ordfører Jørgen Vik at det ikke er noen absolutt nødvendighet at alle nabokommuner får samme tiltaksnivå. Han sier imidlertid følgende om framtidige tiltak i Oslo-området:

– Jeg tar for gitt at vi ikke kjører solo og unngår samme feil som tidligere.


Avventer klarering fra regjeringen

Nøyaktig hvilke endringer som kommer fredag, er ennå uklart.

– Det er vanskelig å forberede nye lokale tiltak uten å vite hvor regjeringen legger bånnplanken, forklarer Vik om grunnen til at kommunen hans ikke har begynt arbeidet med en lokal koronaforskrift som Oslo er i gang med.

I Lillestrøm og mange av de andre kommunene rundt, har de også et annet politisk system enn det Oslo har. Endringer kan ikke bare vedtas internt i byrådet. De må gjennom administrasjonen, før det legges fram en sak for formannskapet, som så må ta stilling til saken.

– Vi kan ikke vedta endringer i løpet av noen timer. De kommer til å bli vedtatt tidligst mandag eller tirsdag, forklarer Vik.

Fornøyd med Oslo-dialogen

Byrådsleder Raymond Johansen sa mandag at lokale tiltak neppe er på plass allerede lørdag – selv hvis Oslo kommune får makten til å endre skjenkestansen. Lillestrøms ordfører Jørgen Vik opplyser at Oslos administrasjon har tatt kontakt med Lillestrøm kommune.

Det synes han er positivt. Ordføreren beskriver også samarbeidet med Oslo i løpet av pandemien som godt.

– Jeg er fornøyd med dialogen med Raymond Johansen og byrådet, og har stor respekt for deres koronahåndtering, sier Jørgen Vik til Avisa Oslo.

Avisa Oslo har tatt kontakt med flere av Oslos andre nabokommuner for å spørre om hva de tenker om samordning av eventuelle tiltak. Avisa kommer tilbake med mer når svar foreligger.