I et svar til Arkitekturopprøret om partiets byutviklingspolitikk sier Ap at de ikke vil legge seg borti arkitektonisk utforming i Oslo, fordi de har «respekt for faget og kreativiteten.»

Dette har Arkitekturopprøret offentliggjort på Facebook, i forbindelse vurderingene av partienes politikk på byutvikling og arkitektur.

Les også

«Jøss, er dette Oslo?»

Ja til mer klassisk arkitektur

Det synes jeg er en ansvarsfraskrivelse. Heldigvis finnes det andre synspunkter på dette området i Oslo-politikken. Hos oss i Oslo FrP er det helt andre toner som gjelder nå. Vi sier ja til å tilrettelegge for mer klassisk arkitektur i Oslo, og her finnes mange virkemidler og verktøy.

Det å bidra til at det bygges trivelige byrom i Oslo er ikke noe man kan overlate til byråkrater og utbyggere. Det er for viktig. Og det er særdeles uklokt å tro at ikke arkitektonisk utforming er avgjørende for å skape gode by- og bomiljøer. Vi kan ikke bare overlate dette til «faget.» Oslo-folk og deres folkevalgte må ha et avgjørende ord med i laget.

Arkitektur er ikke som veldig mye annen kultur. Arkitekturen er nemlig umulig å unngå i en by som Oslo. Vakker arkitektur skaper trivsel og kan vekke begeistring for både innbyggere og besøkende, mens dårlig arkitektur bidrar til det motsatte.

Folk ønsker seg mer klassisk arkitektur, men likevel bygges det nesten ikke noen ting av det.

I Gøteborg tar politikere affære

Det er tid for en ny æra i Oslos byutviklingspolitiske historie. En æra der vi ikke unntar arkitektonisk utforming av bymiljøene våre fra demokratisk kontroll. En æra der vi i stedet for å rive klassiske bygg, som vi har gjort altfor mye av i Oslo, heller restaurerer. En æra der vi bygger mer som harmonerer med Oslos historiske bygårdsbebyggelse, i stedet for å bygge i grell kontrast til den.

De gjør stadig mer av dette i våre naboland nå. Der tar politikerne mer kontroll over arkitekturutviklingen – og de bygger mer av det folk ønsker seg. Vi ser dette i Sverige og Gøteborg. Der tar politikerne nå mer affære i arkitektonisk utvikling. og skal bygge tusenvis av boliger i gammel stil. Kommunestyret har nylig vedtatt en overordnet reguleringsplan for byen. Der fremgår det at det skal bygges «klassisk kvartalsbebyggelse», som Grünerløkka eller Frogner.

Det er viktig å presisere at det naturligvis finnes gode eksempler på nybygg i mer moderne stil, som også fungerer og er godt likt. Operaen og Barcode har en viss ikonisk estetikk over seg. Vi glemmer ikke det.

Men nå er det tid for å tilrettelegge for mer klassisk arkitektur i Oslo også. For å bygge videre på og la oss inspirere av det historiske, i stedet for å bygge bygninger som like gjerne kunne stått i Tokyo eller Mexico City.

For å få til det må vi ha mer demokratisk styring, og mindre makt til byråkratene i Plan- og bygningsetaten. Så kan Oslo-politikerne faktisk stå til ansvar for byutviklingen – i stedet for å overlate alt dette til folk som ikke er valgt, og som ikke kan byttes ut.

Hvis de får til dette i Sverige, og til og med i Oslos lillebror Gøteborg – så får vi det til her.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Jeg liker ikke kulturen med «hemmelig politi», straff, og naboer som tar bilder

Les også

Oslofolk er rause. De orker ikke den negative nedsnakkingen

Les også

Disse områdene i Oslo gjør folk lykkeligst

Les også

Stygge steinørkener? Inntrykket må nyanseres