– Nå avslutter vi lokaliseringsdebatten og slår fast at et fullverdig campus på Romerike skal legges til Lillestrøm. I tillegg får OsloMet beskjed om at minst 20 prosent av virksomheten skal være på Romerike. Det er en betydelig satsing og et løft for Lillestrøm som universitetsby, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressmelding tirsdag formiddag.

Kunnskapsdepartementet ber universitet blant annet jobbe videre med ulike gjennomføringsmodeller for campus på Romerike og en grundigere vurdering av sammenhengen mellom studietilbudet i Pilestredet og på Romerike - før det kan fattes et endelig vedtak.

– Romerike er en folkerik region som trenger et universitet som kan ha et aktivt og godt samspill med forskningsmiljøene og næringslivet. Vi trenger å nå ut til flere med utdanning der de bor, og det får vi ikke til med plassering av all utdanningsaktivitet i Oslo, sier Borten Moe.

OsloMet er et resultat av sammenslåingen av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. En grunnleggende forutsetning for fusjonen var at det skulle være et fullverdig campus på Romerike. Med dagens aktivitet på Romerike har OsloMet 15 prosent av sine studenter der.