(Oslodebatten)

Å sitte stille i båten er ikke et alternativ.

Det er nødvendig med et krafttak for å redde Oslofjorden. Fisk, tang, blåskjell og sjøfugl dør. Oslofjorden er nærnatur for halvannen million mennesker og et av de mest artsrike områdene i hele landet. Gjennom lang tid har fjorden vært matfat, arbeidsplass og ikke minst et ferieparadis for mange familier.

Nå skjuler det seg mange steder en havbunn der tang, tare og andre arter er borte.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til fawad@ao.no.

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Tiltakene kommer til å merkes

Tilstanden i Oslofjorden skyldes flere tiår med forurensning og påvirkning fra menneskelig aktivitet. Avrenning fra jordbruket og utslipp fra avløp er blant de største påvirkningene. For høye nivåer av næringssalter har gitt algeoppblomstring og viktige leveområder for dyr og planter har forsvunnet.

Den gode nyheten er at det allikevel er mulig å snu dette. Selv der det i dag ser mest livløst ut, kan vi medvirke til at livet kommer tilbake - det har vi sett før. Vårt krafttak for Oslofjorden handler om å stenge krana for forurensning og sikre en frisk fjord for framtida.

Tiltakene kommer til å merkes. Krafttaket fordrer at alle som kan påvirke utslippene til Oslofjorden, bidrar.

Strengere krav til utslipp og renseanlegg

Vi kommer til å stille strengere krav til utslipp fra kommunalt avløpsvann. Miljødirektoratet har allerede gitt tydelig signal om at kommunene rundt Oslofjorden må forberede seg på krav om nitrogenfjerning, og starte planlegging av renseanlegg med nitrogenfjerning allerede nå.

Vi arbeider også med et forbud mot tømming av kloakk fra fritidsbåter i hele fjorden. I tillegg vil vi sikre at arbeidet med innsamling av tapte fiskeredskaper videreføres, og at arbeidet med å hindre marin forsøpling intensiveres.

Det er innført forbud mot fiske av torsk i hele fjorden, og i tillegg er det innført totalforbud mot fiske i utvalgte gytefelt for kysttorsk i gyteperioden. Senere i år skal vi evaluere disse tiltakene og vurdere om det trengs enda sterkere innsats. Vi ser at fredningsområder for hummer er et viktig og effektivt virkemiddel. Både hummer og andre arter har økt i antall i de fredningsområdene vi har i dag.

Sommeren står for døren og mange av oss ser fram til å bade, spise sjømat eller bare ligge i ro og lytte til bølgeskvulp, måker og lyden av en og annen båtmotor. Alle som bor rundt fjorden eller besøker den skal ha tilgang til levende og frisk natur. Derfor tar vi et krafttak for en ren, rik og levende Oslofjord for alle.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

Det som virker så uendelig langt fra Oslo er vårt felles ansvar

Les også

Bilister er mønstertrafikanter. Det er jeg som er problemet

Les også

Islams hus har utfordringer

Les også

«Oslo, dere skal ikke tro at dere er noe»