– Det er høyt smittetrykk og skoler går til og fra hjemmeundervisning. Vi ønsker å beskytte barn og unge og ha skolene så åpne som mulig, sier Robert Steen til VG.

Byrådet ønsker at alle elever i Oslo-skolen, ikke-vaksinert helsepersonell, lærere og bygningsarbeidere mottar en enkel koronatest i uka, som man selv utfører og registrerer svaret på.

I tillegg ønsker kommunen å ha kapasitet til selv å teste 62.000 innbyggere i uka.

En slik proaktiv testing skal hindre at hele skoler og barnehager må i karantene, mener byrådet.

– Vi trenger at staten endrer definisjonen, slik at screening og avlesing av disse testene ikke lenger defineres som helsehjelp, sier Steen.

I dag innebærer screening en plikt til å journalfører testresultatet. Det er det kun helsepersonell som kan gjøre.

– Det er ikke hensiktsmessig, når dette skal gjennomføres i stor skala. På et tidspunkt vil de menneskelige ressursene bli brukt opp. Vi trenger at staten frigjør oss fra helsepersonell, sier Steen.

Kommunen ønsker å skjerme helsepersonell, helsesykepleiere og lærere fra screeningarbeidet.

Til dette trenger kommunen en regelendring fra regjeringen.