I snitt var det 20,0 grader på værstasjonene på Hovin og Bygdøy i juli. På Blindern var det 19,9 grader i snitt.

For alle tre stasjonene er det temperaturer som er over to grader varmere enn normalen. Drammen, Sarpsborg og Færder fyr utgjør resten av topplisten.

De varmeste enkelttemperaturene var likevel i nord. På Banak i Porsanger ble det målt 34,3 grader 5. juli.

«Månedstemperaturen for hele landet lå 1,6 °C over den nye 1991-2020-normalen. Måneden er dermed 10. varmeste julimåneden i en serie som går tilbake til 1900. 2014 og 2018 er varmest med 3,2 °C over normalen. 1902 er kjøligst med 3,7 °C under normalen. Relativt varmest var det i høyereliggende strøk i Sør-Norge, der flere stasjoner hadde avvik på over 3 °C over normalen. Et parstasjoner på kysten av Troms og Finnmark hadde avvik fra 0,5 °C til snaut 1 °C under normalen», skriver instituttet i rapporten.