Fra og med torsdag 27. januar klokken 12.00 oppheves det generelle besøksforbudet til pasienter i Oslo universitetssykehus, melder Oslo Universitetssykehus på sine nettsider.

Men sykehuset melder at en del restriksjoner fortsatt gjelder:

  • Besøk skal avtales på forhånd. Kontakt avdelingen du skal besøke.
  • Besøkende må henvende seg i vaktrommet på avdelingen de skal besøke når de kommer dit.
  • Både besøkende og pasient må bruke munnbind når dette mulig.
  • Besøkende må holde avstand til andre, også pasienten de besøker.
  • Besøkende må svare på spørsmålene i digital pretriage (lastes ned ved å scanne QR-kode ved inngangene til sykehuset med. mobiltelefonen) og kan ikke komme på besøk dersom han eller hun har symptomer på covid-19.
  • Hver pasient kan maks ha 1-2 besøkende per døgn.