– Tirsdag 17. august besluttet ledelsen å avvikle beredskapen og normalisere driften, etter nesten 18 måneder med beredskap.

Det skriver Oslo universitetssykehus på Facebook.

De begrunner det med at mange er vaksinert, og få pasienter er innlagt med covid-19. OUS legger til at adgangskontrollen fortsatt gjelder.

Det er etter å ha vært på det laveste beredskapsnivået, grønt, at sykehuset nå kommer med sin gladmelding om at de nå også kan gå ut a denne, og inn i normal drift.

På sine nettsider skriver de at screening for korona av pasienter i akuttmottaket avvikles fra 1. september.

Inntil videre vil de fortsette med koronascreening av pasienter, pårørende og andre besøkende, samt besøkskontroll ved hovedinngangene. De vil også fortsatt gjennomføre virusanalyser på laboratoriet, og tilby covid-test til ansatte gjennom sykehusets testpoliklinikk.

Kravet om munnbind frafaller, uansett avstand.

I hele Norge var 28 koronapasienter innlagt på sykehus 18. august, noe som er fire færre enn dagen før. For Helse sør-øst er tallet 14.

På Oslo universitetssykehus var tre personer innlagt tirsdag 17. august.