Oslo universitetssykehus (OUS) opplever en stor pågang av pasienter som er alvorlig syke av koronaviruset og barn som er smittet av RS-viruset. Det gjør at de må utsette planlagte operasjoner. Det melder VG.

– Som følge av økt pasientpågang, primært relatert til økt antall innleggelser av pasienter med sykdom utløst av RS- og koronavirus, arbeides det nå med å ta ned planlagt virksomhet fra og med mandag, sier medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus til VG fredag kveld.

Avisen skriver at sykehuset fredag ettermiddag hadde 17 pasienter som var innlagt på grunn av koronaviruset, mens tallet for RS-smittede barn var 26. Flere av pasientene de koronasmittede pasientene får behandling på hjerte- og lungemaskin, som krever svært høy bemanning.

– Vi må gjøre dette for å frigjøre leger og sykepleiere til forsterkning av intensivvirksomheten, sier Øyvind Skraastad, klinikksjef ved Akuttklinikken, til VG.

Han forteller at 10 prosent av planlagt kirurgisk virksomhet «tas ned».