Det kommer frem i en intern melding Avisa Oslo har fått tilgang til.

Medievakten ved OUS bekrefter beskjeden når Avisa Oslo ringer.

Beslutningen gjelder frem til 27. januar, og inkluderer også vikarer, ekstravakter og studenter som bor i kommunen.

Alle ansatte skal ha fått SMS med informasjon om dette.

«All planlagt pasientbehandling for pasienter bosatt i Nordre Follo skal i utgangspunktet utsettes frem til og med onsdag 27. januar. Øyeblikkelig hjelp behandling skal selvsagt ivaretas; men pasienter bosatt i Nordre Follo skal inntil videre håndteres som om de var i kategorien mulig smitte etter å ha blitt smittvurdert («pretriagert»); dvs. bruk av smittevernutstyr og testing. Pårørende fra Nordre Follo har inntil videre ikke adgang til sykehuset», skriver OUS på sine nettsider.

Oslo universitetssykehus har over 24.000 ansatte, og består av Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

– Det første vi må si er at ansatte og pasienter må forholde seg til det som kommer av informasjon fra Nordre Follo kommune. Hvis man er i tvil, er det det som gjelder. Utover det er det viktig å si at alle som trenger øyeblikkelig hjelp skal få det, sier medievakt Ivar Greiner til Avisa Oslo.

Det er 729 ansatte ved OUS som bor i Nordre Follo. Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus forteller hvordan det vil påvirke driften.

– Dette er selvsagt en krevende situasjon for oss nå inn mot helg. Heldigvis har vi fleksible og motiverte ansatte som stiller opp og dekker inn der det nå har oppstått huller, sier Bjørnbeth.

Han forteller at dette ikke har ført til redusert aktivitet eller tilbud så langt.

– Hvor mange av disse ansatte har vært på jobb de siste dagene?

– Det har jeg ikke sjekka ut, men det kunne jeg ikke ha funnet ut nå, sier Greiner.

Foreløpig er det ikke innført besøksforbud ved OUS. Det er adgangskontroll som før. Sykehuset i Vestfold har innført besøksforbud etter at det ble påvist nye smittetilfeller ved sykehuset, skriver Tønsberg Blad.

– Foreløpig ikke aktuelt med besøksforbud på generelt grunnlag i OUS. Dette vurderes fortløpende, hvis vi får ny informasjon, skriver Bjørnbeth til AO.

Greiner kunne ikke kommentere om besøksforbud er noe som blir vurdert eller om det er aktuelt å innføre det. Han opplyser at ingen krisestab har blitt satt inn og alt fortsetter som før.

Vi oppdaterer saken.