Stoffet er ikke påvist i Norge tidligere, men er nå påvist i flere tilfeller, skriver sykehuset.

– Protonitazen er et syntetisk opioid som ikke er i klinisk bruk, men som selges illegalt. Det er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans, skriver sykehuset.

De legger til at det ikke oppdages ved vanlige analysemetoder.

– Stoffet kan inntas på mange ulike måter, inkludert som nesespray, og trenger ikke være merket riktig. Brukere bør ikke innta stoff alene, men være sammen med noen. Gjentatt dosering ved manglende effekt øker faren for overdose, det vil si at man først tar en dose og etter kort tid en til, skriver sykehuset.