Sist uke fikk vi for første gang på lenge et gjensyn med en smilende og lattermild Trygve Slagsvold Vedum (Sp). På en pressekonferans lanserte han og justisminister Emilie Mehl regjeringens nye storsatsing på justisfeltet: nye politikontor på blant annet Meråker, Levanger og Vaksdal.

Angivelig skal det nå komme på plass polititjenester nært folk, men flertallet av politimestrene var negative til å få disse nye kontorene. Det sier sitt.

Det er derfor grunn til å spørre om regjeringen ikke mener det bor folk i Oslo?

Alarmen burde gått på rådhuset for lenge siden

Oslo opplever en alarmerende vekst i voldsrelatert ungdomskriminalitet. I vår kunne vi lese i en rapport fra Utdanningsdirektoratet at det forekommer 26 voldsepisoder på skolene i hovedstaden hver eneste dag. Over halvparten av lærere i Oslo-skolen har blitt utsatt for vold eller trusler på jobb. I tillegg oppklares kun 4 av 10 saker som anmeldes til politiet. Det er statistikk som burde fått alarmen til å gå på rådhuset for lengst.

Byrådets svar er å gi lærerne kurs i selvforsvar fremfor å håndtere de underliggende problemene. I fjor gikk justisministeren på et pinlig nederlag når hun måtte trekke egen utredning, som hadde til hensikt å tappe storbyene for politiressurser. Nå topper isfjellet seg med at regjeringen prioriterer å etablere politikontor fremfor å ansette flere politifolk som kan oppklare, etterforske og være synlige i bybildet - stikk i strid med hva politiet selv ønsker.

De etterlyser at ressursene går til å rekruttere flere folk, ikke nye lokaler som binder opp budsjettene over flere år. Ressurser som kunne blitt brukt på mer politi i gatene og etterforskning.

Les også

«Hvilke bydeler er den berømte Oslo-ghettoen, så vi slipper å se der?»

Stille fra rådhuset og byrådslederen

Vi er vitne til at regjeringen får fritt spillerom av byrådet til å nedprioritere Oslo. Samtidig er det bemerkelsesverdig stille fra rådhuset og byrådsleder Raymond Johansen.

Jeg kan godt forstå at det må være frustrerende å sitte i byråd og se hjelpeløst på at egen regjering nedprioriterer Oslo. Oslo trenger enda flere politifolk som kan håndtere et økende og mer komplekst kriminalitetsbilde. Det bør alle som ønsker en plass i Oslo bystyre kunne forplikte seg til å jobbe for.

Les også

Den onde sirkelen i debatten om håndhilsing

Politikontorene må være der behovet er størst

Politisjefene i distriktene og Politiets Fellesforbunds er klinkende om regjeringens prioritering: Halvparten av førstnevnte mener politikontorene ikke har livets rett. Dommen fra sistnevnte kunne ikke vært tydeligere, som kaller regjeringen for arrogante.

Det er på høy tid med en debatt om hvordan vi prioriterer sårt tiltrengte politiressurser. Når først Oslo skal få politikontor på Mortensrud, uttrykker også Oslo Politiforening bekymring for at etableringen betyr nedbemanning, fordi regjeringen ikke stiller opp med pengene som trengs for å holde politidistriktet gående.

Det er en kjensgjerning at kriminalitetsbildet er mer komplekst, som følge av digitale angrep og større utbredelse av alvorlig kriminalitet. Det krever flere politifolk som kan etterforske, og at politiet styrker kompetansen i å håndtere mer avansert kriminalitet. Da trenger vi også å rekruttere flere menneskelige ressurser.

Vi må prioritere politiressursene der behovet er størst, styrke integreringen og gi politiet virkemidlene de trenger til å slå ned på voldskriminalitet. Også politimesteren etterlyser at vi må ta debatten om vi som samfunn trenger flere inngripende tiltak for å håndtere voldskriminalitet. Det tror jeg hun har helt rett i. Beklageligvis ser der ut til at Fremskrittspartiet er alene om å være enig i den vurderingen. Fra Raymond er det oppsiktsvekkende stille.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Politimesteren: Vi trenger nye virkemidler for å hindre ungdomskrim

Les også

Er macheter, skudd og ran svartmaling?

Les også

Nå er Sylvi i gang med svartmalingen av Oslo igjen

Les også

Vi ønsker mer politi i bydelen vår. Ungdommer blir provosert av det