I løpet av årsmøte skal fylkeslaget blant annet bli enige om en solidaritetserklæring til Ukraina, og en fordømmelse av Russland. Blant de innkomne forslagene ligger det uttalelser som går ut på å støtte norsk medlemskap i Nato – stikk i strid med partiets historiske innstilling til forsvarsalliansen.

Dette ble et tema under Holmås Eidsvolls åpningstale for årsmøtet:

– Selv om solidaritet er viktigst nå, så er det også helt naturlig at det blir debatt i partiet om sikkerhetspolitiske veivalg når situasjonen i Europa forandres så drastisk. Vi står overfor en stormakt og et diktatur som tar seg til rette gjennom brutalt overfall.

Hun slår fast at SVs historiske Nato-motstand er godt begrunnet, men legger likevel til:

– Samtidig kommer vi ikke unna at med Putins angrepskrig har vi kommet til et nytt tidsskille, når verden forandrer seg skal vi diskutere hva slags politiske svar som trengs for tiden som kommer.

Flere forslag

Blant annet har tre medlemmer fremmet at følgende avsnitt skal legges til i solidaritetserklæringen:

«Den russiske invasjonen har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. SV må i lys av dette vurdere sin sikkerhets- og alliansepolitikk på nytt, inkludert spørsmål om NATO og norsk NATO-medlemskap, frem mot neste landsmøte. Oslo SV ber partiet ta initiativ til en breddebatt om dette. Det er nødvendig med et tydelig fredsparti som søkeren tredje vei i utenrikspolitikken. Og når verden endrer seg, må vi også oppdatere og tilpasse innholdet i denne politikken på nytt»

Dette avsnittet er også foreslått:

«Russlands angrep på Ukraina harrokket ved de grunnleggende sikkerhetspolitiske forutsetningene i Europa. Den sterkeste militærmakten i Europa har vist seg villig til uinnskrenket angrepskrig. Oslo SV mener at det beste ville være en ny forsvarsallianse uten stormakter, men så lenge dette er urealistisk i overskuelig framtid, er medlemskap i Nato den mest troverdige garantien for norsk sikkerhet. Oslo SV vil ta initiativ til et arbeid med å tydeliggjøre at SVs linje er at Norge av hensyn til egen sikkerhet ikke kan forlate Nato før en nordisk eller europeisk forsvarsallianse finnes. Landene i Europa må forplikte seg til samarbeid for fred og demokrati.»

– Denne debatten har allerede startet i opptakten til årsmøtet vårt, og den mener jeg vi må ønske velkommen og legge til rette for. Det er en debatt vi må ta med takhøyde og grundighet, sa Eidsvoll under åpningstalen.

Vil har Norge ut av Nato

Det er imidlertid ikke alle som ønsker å endre holdning til norsk Nato-medlemskap. En av uttalelsene som skal debatteres i løpet av årsmøtet har tittelen «USA ut av Norge – Norge ut av Nato».

I uttalelsen fremmes fem krav som Oslo SV bes om å stille seg bak:

  • Amerikanske styrker raskest mulig trekkes ut av Norge
  • Atomdrevne fartøyer forbys å legge til kai i norske havner
  • Det sikkerhetspolitiske samarbeidet med våre nordiske naboland styrkes
  • Det opprettholdes et nedskalert og defensivt folkeforsvar
  • Norge sender en snarlig søknad om utmelding av NATO
  • Vi styrker vår rolle som fredsnasjon og brobygger mellom parter i konflikt