Det får Avisa Oslo opplyst.

"SVs bystyregruppe vil at Oslo skal forhandle med Viken på nytt med mål om en bedre avtale med Viken enn den fra 29. april. Målet må være større trygghet for at Oslos prioriteringer blir ivaretatt, og en mer rettferdig byrdefordeling mellom Oslo og Viken, samtidig som Fornebubanen kan gjennomføres.", heter det i vedtaket.

SVs vedtak kommer samme dag som Raymond Johansen og Oslo Ap fremmet seks krav for å godta bygging av Fornebubanen, slik Vikens fylkesråd ønsker.

Johansen ønsket også mer støtte fra staten. For øyeblikket ligger statens andel av Fornebubanen på 66 prosent av de 16 milliardene prosjektet ble anslått å koste i 2018.

Oslo SV krever at staten skal dekke 70 prosent av endelige kostnader, som nå anslås å ligge på 23,2 milliarder kroenr.

- Videre er det sterkt kritikkverdig at utvidelsen av E18 Vestkorridoren ser ut til å bli gjennomført, høye kostnader og store miljøkonsekvenser til tross. De nærmeste årene blir avgjørende for hvorvidt Oslopakke 3-samarbeidet kan fortsette. Dersom man ikke kan sikre flere avganger på Oslos grenbaner, blant annet gjennom oppgradering av Majorstua stasjon, og på lengre sikt videre utbygging av trikk- og banenett, må Oslopakke 3-samarbeidet revurderes, heter det i SV-vedtaket.