«Den russiske invasjonen har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. SV må i lys av dette vurdere sin sikkerhets- og alliansepolitikk på nytt, inkludert spørsmål om Nato og norsk Nato-medlemskap, frem mot neste landsmøte. Oslo SV ber partiet ta initiativ til en bred debatt om dette. Det er nødvendig med et tydelig fredsparti som søker en tredje vei i utenrikspolitikken. Og når verdenen endrer seg, må vi også oppdatere og tilpasse innholdet i denne politikken på nytt»

Denne uttalelsen vedtok Oslo SV med 95 stemmer for og 49 mot under årsmøtet sitt søndag.

– Årsmøtet til SV er rystet over situasjonen i Ukraina og vi er tydelige på at det viktigste nå er å vise solidaritet med Ukraina. Samtidig har det vært viktig å diskutere hvordan vår sikkerhets- og alliansepolitikk står seg i lys av situasjonen i Europa nå. Årsmøtet har derfor vedtatt at vi ber partiet ta initiativ til en bred debatt om dette. Det er naturlig at dette blir en del av prosessen rundt nytt prinsipprogram, som skal vedtas i 2023, sier fylkesleder Sunniva Holmås Eidsvoll i en kommentar.

Det betyr at fylkeslaget går bort fra SVs historiske linje om å være udelt mot norsk medlemskap i forsvarsalliansen.

– SV sin sikkerhetspolitikk har stått seg godt gjennom tiden, dette har vi sett gjennom flere mislykkede Nato-kriger utenfor vårt kontinent. Men nå har vi nå har en autoritær stormakt som driver fullskala invasjonskrig i et selvstendig europeisk land, med en demokratisk valgt regjering. Det gjør at vi har en helt ny situasjon å forholde oss til, sier Eidsvoll.

Samtidig ble det ikke flertall for redaksjonskomiteens innstilling, som lød:

«Så lenge dette ikke er realistisk i overskuelig framtid, er medlemskap i Nato den mest troverdige garantien for norsk sikkerhet. Oslo SV ber partiet ta initiativ til en bred debatt om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk fram mot neste landsmøte.»

I tillegg vedtok årsmøtet en solidaritetserklæring mot Ukraina, og en fordømmelse av Russland, som reaksjon på den russiske invasjonen av landet forrige uke.

Som følge av invasjonen har flere SV-medlemmer tatt til orde for en debatt om partiets utenriks- og sikkerhetspolitikk frem mot landsmøtet.

Årsmøtet ville imidlertid ikke vedta støtte til regjeringens beslutning om å bidra med militært utstyr og våpen til forsvar av Ukraina.