– Studenttiden er en tid i livet hvor det sosiale livet er å være sammen med andre enn familien din, og når det har blitt så begrenset, så tenker jeg det må være særlig hardt. Jeg er bekymret for hva pandemien har gjort med den mentale helsen deres, sier Espen Andreas Hasle, stortingskandidat og gruppeleder for Oslo KrF i bystyret.

Studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter får nå penger til sosiale lavterskeltilbud for studenter, bedre psykiske helsetilbud og penger til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter. Totalt fordeles 230 millioner kroner til dette, rundt 50 millioner går til Oslo.

Se hvordan pengene er fordelt nederst i saken.

– Dette går til hele bredden av høgskoler i Oslo. Det er utrolig viktig og at man kan få gjort tiltak på lavterskel-aktiviteter nå. Det tenker jeg vil være utrolig viktig fremover. Oslo er en viktig studentby så da er det godt at regjeringen tar vare på dem, sier Hasle.

Han mener midlene vil bidra til å styrke samtaletilbud og oppfølging.

– For dem som har kommet så langt at dette er blitt et reelt problem, så er det viktig å få hjelp nå.

– Fra KrFs perspektiv viser dette at mennesker betyr mer enn penger. Det er viktigere at vi tar de takene som skal til i krisen, heller enn å bare se på pengene, sier Hasle.

Færre ledige jobber

– Jeg tror dette kan komme godt med for studentene i den vanskelige situasjonen de står i, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon.

Saken fortsetter under bildet.

Pengene skal gå til nye studentjobber som skal drive faglig og sosial oppfølging. Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett sysselsetter mange studenter som betyr at arbeidsmarkedet er vanskeligere.

– Jeg tror mange er glad for at man får mulighet til å få jobb, og at dette kan følge opp ensomhet-situasjonen til mange studenter, sier Trohjell.

Han sier at det er mange som er i en vanskelig situasjon, og at han håper pakken treffer bredt.

– Det er viktig at man finner gode løsninger for studentene lokalt og ser hva som kan treffe.

Fakta om de ulike ordningene

Midler til å lønne studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter:

Pengene skal brukes til økt aktivitet og ikke finansiere allerede eksisterende og finansierte tiltak. Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at alle studenter kan søke på jobbene. Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som har ansvaret for å fordele midlene til fagskolene og de nøyaktige beløpene er ikke klare enda.

Andre tiltak innen psykisk helse:

I tillegg til pengene til studentsamskipnadene får Mental Helses studenttelefon 1,5 millioner kroner.

Her er fordelingen til høyskoler og universiteter som er helt eller delvis representert i Oslo:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 398.000 kroner
 • Kunsthøgskolen i Oslo: 288:000 kroner
 • Norges Idrettshøgskole: 569.000 kroner
 • Norges musikkhøgskole: 386.000 kroner
 • OsloMet – storbyuniversitetet: 10.977.000 kroner
 • Universitetet i Oslo: 13.555.000 kroner
 • Forsvarets høyskole: 448.000 kroner
 • Politihøgskolen: 1.120.000 kroner

Her er fordelingen til private høyskoler:

 • Handelshøyskolen BI: 6.173.000 kroner
 • Barratt Due Musikkinstitutt: 48.000 kroner
 • Høyskolen Kristiania: 4.232.000 kroner
 • Lovisenberg diakonale høgskole: 356.000 kroner
 • Bjørknes Høyskole: 608.000 kroner
 • Noroff: 202.000 kroner

Her er fordelingen til Studentsamskipnaden SiO:

Får til sammen 20.727.000 kroner, fordelt på følgende:

 • Lønne studenter: 13.381.000 kroner
 • Sosiale lavterskeltilbud: 5.196.000 kroner
 • Psykisk helsetilbud: 2.150.000 kroner