78 prosent av Oslos stemmeberettigede valgte å benytte stemmeretten sin ved årets stortingsvalg. Det er litt lavere enn i 2017 da deltakelsen var 80 prosent. Litt skepsis mot å oppsøke valglokalene på valgdagen på grunn av pandemien, og lite spenning rundt utfallet av valget mellom borgerlig og rødgrønn blokk, kan ha vært to noe demobiliserende faktorer.

23 prosent av Oslo-velgerne stemte på partiet til landets neste statsminister, Jonas Gahr Støre. For fire år siden fikk Ap 28 prosent. Ap gikk altså tilbake hele 5,4 prosentpoeng i hovedstaden.

Tilbakegangen her er vesentlig sterkere enn på landsplan der partiet kun gikk ett prosentpoeng i minus.

Dette medførte at Høyre, og ikke Ap, ble byens største parti ved årets valg. Høyre fikk 23,5 prosent, en tilbakegang på 2,9 prosentpoeng.

Mister grepet om Groruddalen

Et lite dykk ned i tallene på bydelsnivå gir oss noe av forklaringen på dette relativt sett svake Oslo-valget for Ap:

Partiet mister svært mange velgere i Groruddalen.

Verst er det i Alna, der Ap går i minus med hele 11 prosentpoeng.

Men også i bydelene Grorud og Stovner, samt Søndre Nordstrand, er det en voldsom tilbakegang.

Dette er tradisjonelt meget sterke Ap-kretser, men vi så samme tendens ved lokalvalget i 2019. Den gangen var det særlig «Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger» som var en betydelig velgerkonkurrent for Ap i dette området.

Nå ser det ut til at velgere som har forlatt Ap her, både har gått til Sp, SV og Rødt.

Det blir viktig både for Støre og Raymond Johansen å gjenreise Groruddalen som en velgerbastion med tanke på å gjenskape det rødgrønne flertallet ved lokalvalget i 2023 og stortingsvalget i 2025.

For tidligere trofaste Ap-velgere her kan ha fått smaken på å stemme noe annet. Hvis flere og flere her i stadig mindre grad identifiser seg med sitt gamle parti, så kan det bety mer trøbbel på sikt.

Frafallet i Groruddalen førte til at Ap mistet sitt 5. mandat. Det betød at lederen av Oslo Ap, Frode Jacobsen, ikke ble valgt inn på distriktsmandat. Nå blir han nok likevel å se som stortingsrepresentant de kommende fire årene, som vara for statsminister Støre.

Men dette illustrerer hvor avgjørende det er for Ap at de ikke mister grepet om Groruddalen totalt.

Det finnes noen bydels-lyspunkter for Ap i Oslo. For partiet gikk faktisk fram i to bydeler.

Interessant nok i Ullern, og i Støres egen bydel, Vestre Aker. To Høyre-bastioner der velgere med høyere utdanning og inntekt er klart overrepresentert. Her kan noen som har stått mellom Høyre og Ap, de såkalte rosa-velgerne, ha vektlagt at Ap er det mest moderate elementet i en kommende rødgrønn styringskoalisjon og puttet Ap i valgurnen i stedet for Høyre.

Tydelig signal

Disse geografiske nyansene innad i Oslo står egentlig i skarp kontrast til Norge som helhet.

For ellers i landet lyktes Ap brukbart med å demme opp mot Sp, SV og Rødt.

Det ble avgjørende for at Ap nok en gang kunne bli landets klart største parti og innta ledelsen i maktapparatet. I Oslo lyktes Ap kun der man står svakt; i Oslo Vest. Mens man derimot mislyktes kraftig i Øst og da særlig i Groruddalen. Det kan ha vært en melding fra tidligere kjernevelgere om at Ap ikke har utviklet en bypolitikk som er god nok.

Det er et signal som Støre, Johansen & Co. bør ta på alvor hvis de har intensjoner om å sitte lenge ved makten.