Oslo er dessverre i ferd med å bli en by der vi ser stadig større sosiale ulikheter. Vi må ta tak nå for å drive en politikk som faktisk fører til sosial mobilitet og like muligheter for alle.

En god skole, et inkluderende arbeidsliv, og en boligpolitikk som fører til at Oslo er en by folk har råd til å bo i. Det burde egentlig ikke være så kontroversielt.

Politiker-retorikk som fordummer debatten

Det som virker mest sosialt utjevnende er en god skole. Jeg må innrømme at jeg syns det er frustrerende når debatten ebber ut til å handle om puggeskole eller lek. Det er politiker-retorikk som bare tjener til å fordumme debatten. Det er svært bekymringsfullt at skolefrafallet øker i flere levekårsutsatte bydeler i Oslo. Vold og trusler mot lærere er femdoblet de siste åtte årene i osloskolen. Mobbetallene har aldri vært høyere. Elever med utfordringer føler seg nederst på rangstigen på skolen, opplever at de blir ignorert og at det ikke forventes noe særlig av dem.

Sittende byråds løsning er å fjerne fraværsgrensa, fjerne lekser, fjerne karakterer i orden og oppførsel, fjerne eksamen og fjerne fritt skolevalg.

Grenser trengs for å forstå hvilke regler som gjelder

Barn og unge trenger grenser for å forstå hvilke regler som gjelder. Mangel på grenser og forutsigbarhet skaper kaos og usikkerhet. Krav og forventninger fulgt av anerkjennelse, støtte og hjelp er å ta barn og unge på alvor. Godt kvalifiserte lærere er det aller viktigste for at barn skal nå sitt potensiale. Inkluderende og tilrettelagt undervisning samt et godt læringsmiljø er avgjørende for at barn skal lykkes. Som politikere er det vårt ansvar å utstyre skoler og lærere med riktig verktøykasse.

Å stå i jobb er den sikreste veien ut av fattigdom. I byens matkøer står det mange som mest av alt ønsker seg en jobb, men møtes med en stønad. Jeg mener det er helt essensielt at vi legger til rette for gode arbeidsmarkedstiltak, bredere utdanningstilbud og flere muligheter til å prøve seg i jobb. Frelsesarmeens prosjekt «Med håp i bagasjen» er ett av flere eksempler der frivilligheten har bidratt til å hjelpe mennesker ut av matkøen.

Et annet godt eksempel er hvordan sosialt entreprenørskap har hjulpet mange minoritetskvinner ut i jobb. Vi trenger flere slike prosjekter i Oslo. Prosjekter som baserer seg på samarbeid mellom kommune, frivillige organisasjoner og næringsliv.

Les også

Total berøringsangst for å snakke om ukultur

Les også

Høyre er et sykkelparti. Det skal det ikke herske tvil om

En by der stadig færre har råd til å bo

Dessverre er utenforskap også et geografisk fenomen. Oslo er i ferd med å bli en by der stadig færre har råd til å bo. Det bygges alt for få leiligheter i Oslo. Reguleringer og feilslått politikk har lagt premisser for et boligmarked der man glemmer store deler av byens befolkning. Leilighetsnormen stopper boligdrømmen før finansieringsbeviset er trykket, for unge i etableringsfasen og singelhusholdninger uten foreldrebanken i ryggen. Små leiligheter er det eneste de har råd til, og det bygger vi ikke lenger. Et brennhett leiemarked blir eneste løsning hvis du skal bli i Oslo. Uten mulighet til å ta del i verdistigningen i eiendomsmarkedet finnes ingen egenkapital og mulighet til å hjelpe barn inn på boligmarkedet. Slik arves den sosiale ulikheten.

Oslo er ikke en by som bare skal være for de privilegerte. Det er vårt ansvar som politikere å løfte blikket og se hvordan vi på best mulig måte kan legge premisser for at alle som bor i Oslo kan ha et livsløp i byen vår der de får muligheten til å utnytte sitt potensiale - helt fra skolebenken og inn i arbeidslivet. Og at de som bor her, faktisk kan fortsette med det. Oslo skal være byen med plass til alle.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Oslos lillebror bygger mer av det folk ønsker seg. Får vi til det samme?

Les også

Jeg liker ikke kulturen med «hemmelig politi», straff, og naboer som tar bilder

Les også

Lenge etter hentetid sto en ufaglært 20-åring igjen med seks-syv barn

Les også

Den onde sirkelen i debatten om håndhilsing