Det er mange som uttaler seg om rusreform og nå om dagen. Det snakkes ut av begge munnviker og det er ikke da så lett å ha oversikten over hva og hvem man skal tro på. Derfor hadde det vært fint om Oslo Senterparti kunne avklare hva de offisielt mener om rusreformen.

Bystyret vs. Bøhler

Oslo Senterparti sin leder, bystyrerepresentant og 2. kandidat til stortingsvalget, Bjørg Sandkjær, stemte for Oslo kommune sin høringsuttalelse om rusreform i bystyret i 2020. Der gir Oslo kommune sin støtte til rusreformutvalget om at oppbevaring og bruk av narkotika til eget bruk må avkriminaliseres. Det var kun KrF som stemte imot byrådets forslag til høringssvar. Senterpartiet støttet også følgende merknad i behandlingen i helse- og sosialutvalget: «Medlemmene fra H, A, MDG, SV, R og Sp støtter byrådets og rusreformutvalgets hovedkonklusjon: at bruk, samt kjøp og besittelse av narkotika til eget forbruk fortsatt skal være ulovlig, men at samfunnets reaksjon endres fra straff til hjelp».

Jan Bøhler, Oslo Senterparti sin 1. kandidat til stortingsvalget er sterkt kritisk til reformen og uttaler at rusreformen må stanses og tar dermed til orde for videre straffeforfølgning. Bøhler tar det så langt at han sier at rusreformen er en gavepakke til gjengene. Men han stopper ikke der, han sier videre at rusreformutvalget har sviktet både de rusavhengige og barn og unge. Han prøver til og med å fremstille det som at vi som støtter rusreformen nå er for et frislepp av narkotika for barn og unge.

Det Bøhler sier her er selvsagt feil og en bevisst populistisk tilsmussing av debatten. Samtidig vil jeg gi honnør til bystyrerepresentant Bjørg Sandkjær som støttet avkriminalisering i bystyrebehandlingen av høringsuttalelsen. Men hvem av de to forfekter Oslo Sp sitt syn i saken, hvem skal vi høre på? Mitt enkle spørsmål blir derfor: Hva mener egentlig Oslo Senterparti om rusreformen? Hva er deres offisielle standpunkt?

For ordens skyld kan jeg opplyse om at Oslo Arbeiderparti gikk inn for avkriminalisering på årsmøtet vårt i 2018 og nå igjen i 2021.

Hele Oslos delegasjon til Ap-landsmøtet vil stemme ja til den nye rusreformen: – Det ville overraske meg om noen stemte mot