Fjellheim har i mange år markert seg i by-land-konflikter. Og da på periferiens side.

Han har advart mot de «ytterliggående politiske strømningene i Oslo». Han har hamret løs på hovedstadsmediene og «hipsterne i Oslo», og refset pengebruken på samferdselsprosjekter i hovedstaden. Overfor Aftenposten har han også forsvart seg selv mot det han mener er et karikert bilde av en Oslo-hater.

Under en debatt i Arendalsuka er temaet hvordan Russlands angrepskrig i Ukraina har påvirket forholdet mellom by og land. Her ble blant andre Nordlys-redaktøren intervjuet av Avisa Oslos politiske redaktør Eirik Mosveen om hans holdninger til disse spørsmålene i kjølvannet av Russlands invasjon.

Der Fjellheim tidligere har vært en sterk Oslo-kritiker, vektlegger han nå viktigheten av å samle landet. Dette i en situasjon der trusselen fra øst er svært tydelig.

– De spenningene vi har og med den verdikampen vi står i blir det feil å fokusere på hvor i landet folk er fra. Da er det viktigere å snakke om det som kan samle dette landet, sa Fjellheim.

Manet til samling

Fjellheim fortsatte:

– For meg er det blitt ganske tydelig etter 24. februar (datoen da Russland angrep sitt naboland. red.anm.) at Norge som nasjon må stå sammen for både å utvikle vårt eget samfunn og vårt eget fellesskap, men også for å bekjempe tyranniet og diktaturet.

I april erklærte Støre-regjeringen at den vil styrke forsvaret i Nord-Norge med to milliarder kroner.

Fjellheim framhever at det ser ut til å være «en ganske bred nasjonal konsensus» om styrkingen av forsvaret i nord.

– Ingen partier ytrer noe motstand mot det. I kjølvannet av satsing på forsvar vil det også følge næringsaktivitet og innovasjon, sa Nordlys sin politiske redaktør.

Har snudd i EU-saken

Samtidig avslører Fjellheim at han har snudd i spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Han kunne nå fortelle at han var blitt en ja-mann.

Kombinasjonen av disse to snuoperasjonene fikk ordstyrer Mosveen til å lure:

– Vet Putin hva han har satt i gang? Det virker i hvert fall ikke særlig gjennomtenkt.

Kommentaren ble møtt med latter av det oppmøtte publikum

Den aktuelle Arendalsuka-debatten er arrangert av Amedia, som eier både Avisa Oslo og Nordlys.

Den tidligere EU-motstanderen Fjellheim fikk applaus fra salen da han sa at han hadde snudd i debatten om unionen.

– Samtidig har vi sett i Finland og Sverige – særlig de nordlige delene – at EU har vært et instrument som støtter opp under periferien i disse landene. Blant annet bygges det nye baner for høyhastighetstog til summer som ville fått det til å gå kaldt nedover ryggen på økonomer i Oslo. Det er fordi det blir understøttet av EU.

Deretter framhevet han det han mener er dårlig norsk bruk av selvråderetten, som EU-motstandere advarer mot å gi fra seg.

– Jeg er jo født og oppvokst i et fiskerisamfunn. Dette var et samfunn som blomstret da jeg vokste opp på 70- og 80-tallet. I dag er alt borte. Så denne selvråderetten har blitt brukt på en utrolig dårlig måte, og i hvert fall ikke til å støtte opp om distriktene, sa Skjalg Fjellheim.

Frekk Mosveen

Fjellheim fortalte også at han nylig gikk på Forsvarets høgskole. Han ble utspurt av ordstyrer Mosveen om hvordan dette hadde påvirket hans syn på Russland og verden.

– Det at du nå mener Norge skal stå mer samlet og bør melde seg inn i EU. Er det noe du lærte på Forsvarets høyskole?

– Du bevarer evnen til å være frekk, Mosveen. Men jeg kan avkrefte at dette var en del av utdannelsen.

Mosveen fulgte opp:

– Grunnen til at jeg spurte, er at jeg som redaktør for Avisa Oslo lurer på hvem vi skal takke.

Uttalelsen ble etterfulgt av en lettere ubehagelig stillhet.

LES OGSÅ: