– Det er viktig at vi har nok folk på jobb, som kan gi ungene god oppfølging, sier Kaski til Avisa Oslo.

De aktuelle midlene kommer etter forhandlinger om nasjonalbudsjettet mellom regjeringen og SV, der Kaski forhandlet for den sistnevnte parten. Hun forklarer at pengene kommer til å gå til å skaffe flere ansatte ved skoler og barnehager.

De respektive sektorene får 15 millioner hver.

Ettersom midlene rettes mot levekårsutsatte områder, kommer de blant annet til å gagne flere bydeler i Oslo. Aktuelle mottakere kan være groruddalsbydelene, Søndre Nordstrand og sentrumsbydelene.

De aktuelle midlene skal nå deles ut av kunnskapsdepartementet. Nøyaktig hvor stor del av midlene som vil gå til Oslo er ikke klart, men SV-eren Kaski sier:

– Det er ekstra viktig å rette midlene inn mot de områdene som ble hardest rammet av pandemien. Pandemien kommer til å ha langsiktige konsekvenser, særlig for unge, og da må vi ha en ekstra satsing der ungene blir sett og ivaretatt.

Bevilgningen fra regjeringen kommer samtidig som en forskriftsendring betyr kutt i aktiviteter for barn og unge i de åtte Oslo-bydelene med høyest andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.

Kompensering for disse kuttene har ikke blitt forhandlet inn i SVs forhandlinger med regjeringen. Da Avisa Oslo spør Kaski om hvorfor dette ikke kom som en del av revidert budsjettforhandlingene, svarer hun slik:

– Vi har allerede stilt spørsmål til Kjersti Toppe og kommer til å følge opp overfor regjeringa og utfordre dem på dette. Dette er en endring de står fritt til å gjøre, men som har alvorlige konsekvenser. Hvis vi forhandla inn mer penger i revidert vil ikke det hjelpe uten at vi får regjeringa til å endre forskriften.