Barneombudet er bekymret for at familier kan føle på utrygghet rundt idrettens nye MyGame-prosjekt, og at resultatet kan bli at barn ikke ønsker å drive idrett.

Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund og Norges Basketballforbund har blitt enig om en avtale om strømming av kamper i ungdomsidretten.

Automatiske kameraer skal monteres i idrettshaller over hele landet for å direkte overføre kamper fra 15-årsklassen og oppover. Tanken er at familie og venner skal kunne følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

VG har samtidig avdekket flere uheldige episoder rundt den delen av strømmingen som allerede er igangsatt. Det har ført til tøff kritikk fra ulike hold. Også Barneombudet har fulgt debatten og liker dårlig det som har kommet fram.

– Barnets beste og deres rett til privatliv og personvern må være avgjørende når slike tjenester vurderes og rulles ut. Det er urovekkende at barn som ikke skulle ha vært eksponert, likevel er blitt det. Vi forventer at MyGame sikrer at slike feil ikke skjer igjen, og at barna kan være trygge på at deres personvern blir ivaretatt, sier fagrådgiver Mathias Lia Nordmoen til NTB.

Frykter frafall

Han forteller videre at ombudet har blitt kontaktet av familier som er urolige for MyGame-prosjektet.

– Vi har mottatt et fåtalls henvendelser fra bekymrede foreldre som føler på utrygghet for sine barn og har behov for mer informasjon. Det bekymrer oss at utrygghet rundt filming kan føre til at noen barn ikke lenger ønsker å delta i sin idrett, sier Nordmoen.

Stine Sofies Stiftelse har også vært blant de skarpeste kritikerne av MyGame-prosjektet. Allerede i mai i fjor kalte hun plattformen for en «ny arena for overgripere».

– Vi så at det er barn som må slutte med idrett hvis dette skal bli normalen, og vi vil sterkt advare mot det, sa Austegaard til NTB.

Administrerende direktør Lars Setsaa i MyGame ser ikke samme bekymring som blant annet Stine Sofies Stiftelse og Barneombudet:

– Forbund som har erfaring med strømming, opplever det motsatte. Det er frivillig for klubber å ha kamera i haller. Alle som vil, kan reservere seg, og det kan skje helt anonymt. Trenere kan også reservere hele lag. En stor utfordring i dag er at det allerede strømmes og filmes mye uregulert og ulovlig i idretten, skriver Setsaa i en epost til NTB.

Amedia, som eier Avisa Oslo, er også inne på eiersiden i MyGame.. Avisa Oslo har vært i kontakt med Helge Birkelund, direktør for sportsutvikling i Amedia. Han ønsket ikke å kommentere saken, og henviser til MyGame.

Dette er MyGame-saken

Selskapet MyGame har inngått avtale med Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund og Norges Basketballforbund om strømming av kamper i ungdomsidretten.

Automatiske kameraer skal monteres i idrettshaller over hele landet for å direkteoverføre kamper fra 15-årsklassen og oppover. Tanken er at familie og venner kan følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

De aktuelle klubbene får 20 prosent av inntektene fra brukerne, mens 80 prosent ender hos MyGame.

I 15-årsklassen kan også yngre barn delta. Den nedre aldersgrensen for prosjektet er derfor satt til 13 år.

I MyGame er det samtidig mulig å reservere seg mot å bli filmet. Selskapet bak plattformen har opplyst at den har automatikk som stopper filming om noen har reservert seg eller har beskyttelsesbehov.

VG har samtidig avdekket flere uheldige episoder rundt strømmingen som allerede igangsatt som en del av prosjektet. Nylig ble det også kjent at kameraene som benyttes er fra en kinesisk produsent og forbudt brukt blant annet på offentlige bygg i England. MyGame viser til at den samme kameratypen benyttes andre steder i norsk offentlighet.

En rekke kommuner, blant dem Oslo, Molde, Kristiansand og Bergen har sagt et foreløpig klart nei til bruk av de aktuelle kameraene fra MyGame.

Også på Stortinget er det motstand mot prosjektet. Leder i familie- og kulturkomiteen, Grunde Almeland (V), sa nylig til NTB at en full gjennomgang av prosjektet er nødvendig. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har på sin side bedt idretten rydde opp. Andre aktører, som Stine Sofies Stiftelse, har rettet kraftig kritikk mot MyGame.

TV 2 og Amedia er inne på eiersiden i MyGame. I høst slo MyGame seg sammen med det svenske selskapet Sportway.

Synspunkter fra de involverte

Barneombudet er opptatt av at hovedpersonene må få en tydelig stemme i debatten som pågår.

– Både de ansvarlige for systemene og idretten må innhente synspunkter fra barna det gjelder, og legge stor vekt på disse. Det er tross alt barna som skal filmes, og de må få si sin mening, sier Nordmoen.

– Ungdommene må få informasjon om tjenesten og særlig reservasjonsordningen på en slik måte at de forstår den etter forutsetningene for sin alder, legger han til.

Setsaa legger fram at MyGame selv ikke har fått negative reaksjoner i sine undersøkelser, og at selskapet er opptatt av synspunktene.

– Det er vi helt enige i, og vi savner også dette perspektivet i debatten. Vi filmer først og fremst ungdommer fra årsklasse 15, og voksne, ikke barn. Derfor har vi spurt dem mellom 15 til 18 år om hva de tenker om strømming av egne kamper. Ikke én eneste spiller i denne aldersgruppen stilte seg negativ til strømming, skriver Setsaa.

Reservasjonsmulighet

I MyGame-systemet ligger det en mulighet for å reservere seg mot å bli filmet. Selskapet bak plattformen har opplyst at den har automatikk som stopper filming om noen har reservert seg eller har beskyttelsesbehov.

Reservasjon foregår ved innlogging i idrettens MinIdrett-base.

Barneombudet opplyser at det i november i fjor ble holdt et møte med ledelsen i MyGame. Der ble det blant annet stilt spørsmål ved reservasjonsordningen, hvordan uønsket materiale skal fjernes og hvordan MyGame sikrer at kameraene ikke filmer når de ikke skal.

Også ivaretakelsen av barn som av ulike grunner ikke måtte ønske eller ha behov for å bli filmet, var et tema.

I 15-årsklassen, som MyGame ønsker å starte strømming fra, kan også yngre barn delta. Den nedre aldersgrensen for hvem som tillates filmet er derfor satt til 13 år.

En rekke kommuner, blant dem Oslo, Kristiansand og Bergen, har sagt et foreløpig klart nei til MyGame-prosjektet slik det foreligger nå. I Bergen vil man sette grensen for filming til 18 år. Også Drammen og Tromsø vil ha en politisk forankring før det eventuelt blir tillat, opplyste VG onsdag.

Det er varslet at flere kommuner kan komme til å innta samme standpunkt i tiden som kommer.