Der Oslo Ap og SV ønsker en ny inntaksmodell, ønsker det siste byrådspartiet MDG å utsette saken til neste bystyreperiode.

– Vi har stemt mot blandingsmodell i denne omgang, og mener dette er en sak for neste bystyreperiode, sier Ismail til Avisa Oslo.

Han legger til:

– Byråden for oppvekst og kunnskap har nå signalisert at ny inntaksordning uansett ikke kan innføres før i 2024. Enigheten i byrådssamarbeidet er å utrede saken, og det har vi gjennomført. Oslo MDG vil derfor ta stilling til en slik endring i vår ordinære programprosess før lokalvalget. Vi mener byrådet straks må utforske flere tiltak for å hjelpe elevene som står i fare for å falle fra.

Ismail er fornøyd med vedtaket.

– Jeg er glad for at vi har blitt enige om å diskutere inntaksmodell og resten av skolepolitikken i Oslo MDGs programprosess, og la velgerne avgjøre hva de mener om spørsmålet når de skal stemme i neste års lokalvalg. Det skaper også forutsigbarhet for elevene i Osloskolen, som nå slipper å lure på om inntaksmodellen blir vedtatt endret denne bystyreperioden. Og det gir partiet vårt mulighet til å ha en grundig demokratisk prosess på vårt årsmøte neste år.

Et godt utgangspunkt

Byråd for oppvekst og kunnskap og Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll har vært en pådriver for den nye blandingsmodellen.

Da Avisa Oslo kontakter henne angående Oslo MDGs vedtak, svarer Eidsvoll følgende:

– Jeg opplever at MDG er opptatt av å diskutere dette videre. Det er jeg veldig glad for. Beslutningen MDGs representantskap fattet i dag er et godt utgangspunkt for samtaler mellom byrådspartiene i tiden fremover.

– Et sviende prestisjenederlag

Utdanningspolitisk talsmann for Høyre Oslo Mehmet Kaan Inan, mener dette er et nederlag for SV og AP.

– Dette er først og fremst et sviende prestisjenederlag for Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet som lenge har jobbet for å ta valgfriheten fra elevene. Jeg tror skolebyråden fra SV opplever dagen som spesielt tungt, for hun har brukt all sin politiske prestisje på å skrote fritt skolevalg, men ikke klart det.

– Jeg opplever at Miljøpartiet står mye nærmere Høyre enn SV og Arbeiderpartiet i skolepolitikken. Det håper jeg de vil fortsette med. Jeg vil gjerne invitere MDG til å sette seg ned med oss for å utvikle mer treffsikre løsninger for elever med sliter med både motivasjonen og kunnskapshull. Her tror jeg lærere med ambisjoner på vegne av elevene sine sitter med nøkkelen.

Han kaller det politisk latskap.

– Elevene skal oppleve at det skal lønne seg å jobbe godt og målrettet på skolen, og vi ser at fritt skolevalg fungerer motiverende. Samtidig er det ingen tvil om at alt for å mange dropper ut av videregående ved en håndfull skoler i Oslo, men det er fint lite som tyder på at det skyldes selve inntakssystemet. Det er politisk latskap å tro at bare man finner et perfekt inntakssystem så vil alt bli bra.