En 30 år gammel mann er dømt til samfunnsstraff for blant annet alvorlige trusler mot Bahareh Letnes og Per Sandberg. Han må også betale 30.000 kroner i erstatning til paret.

– Dette er en av hundrevis av straffesaker som bidrar til at tilliten til norsk rettsvesen svekkes. Hele saken er preget av «hva kan vi gjøre for deg, når alle andre har ansvaret for at du er blitt kriminell», sier Sandberg til Nettavisen.

Saken har vært tøff for paret Letnes og Sandberg.

– Jeg har ikke turt å gå ut for å hente ved i hagen en gang. Jeg har ikke vært ute av huset på tre dager, sa Letnes i et intervju kort tid etter truslene.

Truslene kom etter at norsk-iranske Letnes hadde lagt ut et Instagram-innlegg til støtte for den iranske generalen Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.

Blant truslene Letnes og Sandberg fikk, var: «Klar til å begynne å leve et liv i skjul (...) Jeg vet hvor dere bor. Dere vil aldri være trygge. Bahareh vil smake på rettferdighet. Allahu Akbar». «Dere vil aldri være trygge. Bahareh vil smake rettferdighet. Allahu Akbar» og «Emroz mimiri», som er iransk og betyr «Du skal dø i dag».

Gikk selv til politiet og meldte seg

I Oslo tingrett forklarte den nå domfelte at han er født i Iran og at folk i hans familie har blitt torturert og drept av myndighetene der. Han ble derfor kraftig provosert av Letnes sin støtte til det iranske regimet. Han mente at Letnes med innlegget viste vennlighet overfor det verste regimet i verden.

30-åringen fortalte at han etter å ha sendt SMS-meldingene til Letnes og Sandberg, oppsøkte politiet og fortalte hva han hadde gjort. Dette var for å gardere seg mot å gjøre alvor av truslene. Han ble da pågrepet og satt på glattcelle.

Noen uker senere, i en søknad til Nav om arbeidsavklaringspenger, skrev han blant annet: «Dette er første gang jeg drapstruer en/flere personer og faktisk mener det. Jeg gikk så til politiet og fortalte om mine planer, at jeg ville gjennomføre dem om de ikke stopper meg».

Alvorlige trusler

Mannen hevder at han har psykiske lidelser og er i ferd med å miste kontrollen. Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at han er strafferettslig tilregnelig. Mannen skrev også til Nav:

«Det er vondt at jeg faller dypere og dypere i dette helvete og mister kontrollen på en slik måte at jeg føler jeg kommer til å bli en terrorist, en terrorist som vil koste samfunnet milliarder av kroner».

«Det er viktig at du forstår alvorsgraden her, dette er ikke et spill for galleriet, det er bokstavelig talt blodig alvor».

Mannen er også dømt for trusler mot andre personer og for å ha «gått amok» og knust kopper, service og glass, ødelagt kaffemaskin, stekeovn og mikrobølgeovn, og kastet papirer rundt seg på et Nav-kontor i Oslo.

Han er også dømt for å ha underslått varer fra et dagligvarenettsted mens han var sjåfør for selskapet.

Dømt til samfunnsstraff

Når mannen likevel bare blir dømt til samfunnsstraff, er det fordi rettens flertall, bestående av meddommerne, konkluderer med at han har hatt betydelige psykiske problemer og at de straffbare handlingene har en nær sammenheng med disse. Mannen var første gang i kontakt med psykisk helsevern i 2014, men har ikke fått noen sikker diagnose.

Fagdommeren, som utgjorde rettens mindretall, mente at mannen ikke er egnet for samfunnsstraff, og at almenpreventive hensyn tilsier at han bør dømmes til fengsel.

«Mindretallet er enig i at tiltaltes helseproblemer må virke formildende ved straffutmålingen, men mener – når de almenpreventive hensyn tas i betraktning – at dette blir ivaretatt ved at deler av en fengselsstraff gjøres betinget» står det i dommen.

Fagdommer frarådet samfunnsstraff

Fagdommeren poengterer i dommen, at den domfelte ikke ser noen sammenheng mellom sin egen atferd og de reaksjoner han møtes med av omgivelsene, og at ting som går feil alltid er andres feil.

«Mindretallet vil også bemerke at tiltalte i forbindelse med den judisielle observasjonen av ham kun møtte til en samtale med de sakkyndige. Deretter valgte han å avslutte samarbeidet med dem. Etter dette finner rettens mindretall at det er store sjanser for at tiltalte – så lenge han fastholder at det er andres skyld at det går galt for ham – ikke vil etterkomme de pålegg som blir gitt ham i forbindelse med utførelsen av samfunnsstraffen» står det i dommen.