– Vi har meldt at med den uforutsette lønns- og prisveksten er det sannsynlig at styringsrammen ikke vil holde, sier direktør Anna Maria Aursund i vann- og avløpsetaten til NRK.

Bystyret har vedtatt en såkalt styringsramme for prosjektet på 23,2 milliarder kroner. I tillegg er det satt av en buffer på rundt 4 milliarder. Allerede nå varsler kommunen at de må bruke av den økonomiske reserven.

Prisøkningen har blant annet ført til at det har blitt mye dyrere å bygge fjelltunneler.

– Prisveksten er noe vann- og avløpsetaten ikke kan påvirke. Den må vi bare forholde oss til sånn som resten av samfunnet, sier Aursund.

Kommunen ønsker å se på mulighetene for statlig støtte, men fra regjeringshold er svaret foreløpig nei. Grunnen er at det ikke fins ordninger for dette i dag, selv om det ifølge Hurdalsplattformen kan komme i fremtiden, skriver NRK.

Det er planlagt at kommunen skal ha etablert en fullgod reservevannforsyning i 2028, med blant annet ny vanntunnel fra Holsfjorden i Lier og nytt renseanlegg på Huseby i Oslo vest.