Innvandrertette bydeler øst i Oslo ble spesielt hardt rammet av koronapandemien, og skolene sliter fortsatt med å følge opp sårbare barn, skriver Klassekampen.

Lektor Simon Malkenes peker på at pandemien avslørte beredskapshullene i skolen.

– De må fylles igjen for å håndtere den nye krisen som krigen i Ukraina har utløst, sier Malkenes, som også sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Etter at Oslo ble bedt om å ta imot 2.000 ukrainske flyktninger har han blitt kontaktet av lærere som er bekymret for om de klarer jobben med å ivareta flyktningbarna på en god måte.

Særlig gjelder dette lærere ved skoler i Oslo øst som allerede har store utfordringer fra før. Lærerne er redde for at disse forsterkes hvis de må ta imot et stort antall ukrainske barn.

– Å lære av pandemien ved å ta hensyn til dette bør være en faktor når en nå planlegger for at skolene skal ta imot familier og barn på flukt, sier han.

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo skriver i en epost til avisa at skolene får løpende informasjon om hvilke tilskudd som er aktuelle for de ulike mottaksfasene.

(©NTB)