Innbyggere av de tettbefolkede bydelene Fredensborg og Hammersborg opplevde nylig i to dager massiv invadering av høy lyd fra platebutikken «Baklengs» i krysset Fredensborgveien/Thor Olsen Gate. To dager med gatefest med lydnivå betydelig høyere enn på diskotek.

De langt fleste av de over 100 år gamle bygårdene har ikke moderne lydisolering. Det var dundring ute og inne i gjennomsnittlig 8 timer hver dag fram til 23.30. Inne følte man at veggene vibrerte og glasset klirret, og folk ble dårlige av det med kvalme, vondt i hodet og mangel på konsentrasjon - for ikke å nevne at det var helt umulig å slappe av.

Les også

Pandemien er over for «alle», men ikke kulturlivet

Bråket, særlig bassen, var forstyrrende inne i leiligheter på flere hundre meters avstand. Det hele var en repetisjon fra tre uker før da «Oslo Musikk Fest» ble arrangert. Også dette i to dager.

«Baklengs» lager gatefester i hvert fall en gang i måneden. Folk står på gata og hører på høy platemusikk fra høyttalere. Rett foran vinduer til naboer. Penger og tillatelser til alt dette har «Baklengs» fått fra Oslo Kommune.

Er Oslo Kommune interessert i å torturere sine innbyggere med jevne mellomrom, eller har de som gir disse tillatelser ikke sjekket forholdene på stedet?

Disse tillatelser burde aldri gis. Det er en skandale og må snarest ta slutt.

Les også

Nei, menn flest må ikke skjerpe seg