– Vi håper at dette vil være en ekstra motivasjon. Vi mer enn dobler overtidsbetalingen og utvider adgangen til å bruke overtid, med mest mulig bruk av frivillighet, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen i en pressemelding.

Kommunen og forhandlingssammenslutningene ble enige om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med pandemien. Avtalen gjelder fra og med torsdag 22. desember, og ut april 2022.

– Det vi gjør her er å strekke ut en hånd til alle de som har stått på i førstelinje over tid i pandemien, som blant annet lærere, sjukepleiere og barnehageansatte. Dette er mer enn applaus, og det er jeg skikkelig glad for, sier Wilhelmsen.

Bakgrunnen for avtalen er behovet for å mobilisere arbeidskraft i en situasjon der mange ansatte har stått i en krevende arbeidssituasjon over lang tid på grunn av pandemien.

– Ansatte i kommunen gjør en helt fantastisk innsats under koronapandemien, og har strekt seg langt over tid. Dessverre er det ikke over ennå. Jeg er skikkelig glad for at partene har lykkes med å bli enige om en veldig god avtale, sier Wilhelmsen.

Disse virksomhetene omfattes av avtalen:

  • Utdanningsetaten
  • Barne- og familieetaten
  • Velferdsetaten
  • Helseetaten
  • Sykehjemsetaten
  • Bydelene