Sykehjemsetaten i Oslo har fra før innført flere tiltak for å redusere smitterisikoen for beboere og medarbeidere. Fredag ble det innført nye smitteverntiltak, opplyser Oslo kommune.

– Vi anbefaler at beboere ikke reiser hjem til pårørende i julen. Det er av hensyn til egen smitterisiko og smitterisikoen for de andre beboerne på sykehjemmet, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Han sier de setter inn ekstra ressurser for at beboerne skal få en fin jul, selv om det er tydelige smittevernregler på sykehjemmene.

Dersom beboere likevel velger å dra på permisjon, må de være i karantene på rommet sitt i fire dager ved tilbakekomst, og det skal tas covid-19 test på dag tre. Ved negativt prøvesvar opphører karantenen på dag fire.

Det er fortsatt et høyt smittepress ved sykehjemmene i Oslo. 43 medarbeidere og fem beboere fordelt på 25 sykehjem er smittet.

(©NTB)